مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

واریز مستقیم حق عضویت به کارت سایت

مخابرات ما – دوستانی که برای عضویت در سایت مشکل دارند می توانند حق عضویت را به این کارت ها واریز و به ما خبر بدهند تا برایشان مشخصات کاربری و طرح جدید ایجاد کنیم.

بانک : ملت

شماره کارت: ۳۸۸۷ – ۴۲۱۰- ۳۳۷۸ – ۶۱۰۴

نام صاحب کارت: سردبیر ما- علی آرشیان

 

شبا: IR16-0120-0100-0000-0338-1004-24

شماره حساب- ۳۳۸۱۰۰۴۲۴

 

نظرات بسته شده است.