مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

IUMP – انتخاب طرح اشتراک

 

یک ماهه ویژه- نقره ای
1900
  • حداقل مبلغ عضویت 5500 تومان است.
  • برای یک ماه با تخفیف 65 درصدی عرضه شده.

نظرات بسته شده است.