رادیو موج .- صفحه ویژه – مخابرات ما
مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

رادیو موج .- صفحه ویژه

در این صفحه می توانید تمامی برنامه های صوتی وتصویری مخابرات ما را ببینید و بشنوید:

**************

۲۵ فروردین ۹۷ موج دوم-بخش اول بصورت تصویری نیز آماده شده که منتشر می شود.

*******************

موج دوم در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ آماده و منتشر شد. روز قبل مهندس صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به مشهد آمد.لذا ما اینامروز جلسه را در دو بخش پوشش دادیم.بخش اول تا سخنرانی مهندس کارگزار مدیر منطقه خراسان رضوی است و بخش دوم شامل پرسش و پاسخ با مهندس صدری.

ابتدا بخش اول آن را بشنوید:

بخش دوم بزودی منتشر می شود.

*******

موج اول در روز هفدهم  فروردین ۱۳۹۷-برای اولین بار منتشر شد.

 

**********

از ابتدای سال ۱۳۹۷ با وجود تمامی کاستی ها و محدودیت ها (بویژه مشکلات مالی) تصمیم گرفتیم رادیو و نلویزیون اینترنتی راه بیندازیم.

امیدواریم بتوانیم در طی سه ماه آینده از محدوده آزمایشی بگذریم.

ضمن اینکه قایل های تصویری ما را در آپارات تماشا کنید:

https://www.aparat.com/mokhaberatema2

https://www.aparat.com/mokhaberatema