مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

ارتباط با مخابرات ما

مخابرات ما  ارتباط با سایت:

ایمیل:

[email protected]

ارتباط در فضای مجازی:

گروه رسمی مخابرات ما در تلگرام:

کانال رسمی مخابرات ما در تلگرام: [email protected]

کاربری سردبیر در تلگرام: @mokhaberatema2

 تلفن تماس برای تبلیغات و هماهنگی:

شنبه تا ۴ شنبه ۸ تا ۱۵

  ۸۳ ۸۲ ۸۶ ۹۹ ۹۱ ۰

بقیه اوقات با پیامک

سامانه پیامکی ما:

۳۴۵۶ ۲۰۰ ۵۰۰۰

ارسال عکس -خبر کوتاه :

 ایمیل و کامنت

زیر سایت بازرگانی و حامیان مالی:

/http://mokhaberatema.ir/shop

 

برای کمک مالی به سایت ترجیحا از طریق سایت مالی اقدام کنید.

اگر امکان نداشت لطفا به این شماره کارت واریز کنید و در بخش کامنتها برای سردبیر پیام بگذارید:

بانک : ملت

شماره کارت: ۳۸۸۷ – ۴۲۱۰ – ۳۳۷۸ – ۶۱۰۴

نام صاحب کارت: سردبیر شما- علی آرشیان

 

 

نظرات بسته شده است.