مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

ارتباط با مخابرات ما

مخابرات ما  ارتباط با سایت:

ایمیل:

mokhaberatema@gmail.com

ارتباط در فضاي مجازي:

گروه رسمي مخابرات ما در تلگرام:

كانال رسمي مخابرات ما در تلگرام: mokhaberatema_ir@

کاربری سردبیر در تلگرام: @mokhaberatema2

 تلفن تماس برای تبلیغات و هماهنگی:

شنبه تا 4 شنبه 8 تا 15

  83 82 86 99 91 0

بقیه اوقات با پیامک

سامانه پیامکی ما:

3456 200 5000

ارسال عکس -خبر کوتاه :

 ایمیل و كامنت

زیر سایت بازرگانی و حامیان مالی:

/http://mokhaberatema.ir/shop

 

برای کمک مالی به سایت ترجیحا از طریق سایت مالی اقدام کنید.

اگر امکان نداشت لطفا به این شماره کارت واریز کنید و در بخش کامنتها برای سردبیر پیام بگذارید:

بانک : ملت

شماره کارت: 3887 – 4210 – 3378 – 6104

نام صاحب کارت: سردبیر شما- علی آرشیان

 

 

نظرات بسته شده است.