مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

اعتراض مخابرات به حذف آبونمان بر اساس حکم دیوان عدالت اداری.

مخابرات ما – مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با ارسال نامه ای برای رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی می نویسد  حذف تعرفه و آبونمان بر اساس رای دیوان عدالت اداری آثار زیادی بر مخابرات خواهد داشت

در این نامه تاکید شده است که در راستای حفظ منافع سهامداران و پیشگیری از آثار نامطلوب مالی و مالیاتی بر دفاتر قانونی, این شرکت با بکارگیری تمام ظرفیت های قانونی در حال پیگیری حقوق حقه خود از طریق مراجع قضائی است.

لازم بذکر است که یکی از آثار مالی این حکم برگشت ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان به مشترکان است.

0 comments