مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

رادیو موج – بخش دوم و سوم از پرسش و پاسخ با مدیر عامل در مشهد- صوتی یا رادیویی.

مخابرات ما – این هم آخرین کاری که باید انجام میدادیم تقدیم شما باد.

برنامه صوتی و رادیویی رادیو-موج , بخش دوم و مهمترین بخش آن اینک آماده شده است.

امکانات صوتی مرکز همایش ها در اختیاز ما نبود تا بتوانیم صدای کاملی ضبط کنیم اما حداقل نشان داده ایم که هدف ما چیست و اگر صدا و تصویر د ر اختیار ما باشد با آن چه می کنیم.

باقی حرفها باشد برای بعد! گوش کنید فقط کمی صبور باشید.

بخش دوم از برنامه صوتی موج ۲

 

بخش سوم از برنامه صوتی موج ۲

 

0 comments