مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

روزی روزگاری, مخابرات!

[box]مخابرات ما- یکی از همکاران از گذشته گفته است.گذشته ای که هنوز آنالوگ بود و … بخوانید جالب است:[/box]

500-delname-31

[box]

الف .م

این نگاه نوعی نگاه مالک به شی یا ارباب به رعیت است نگاهی که هشت سال غرور شخصیت فردیت کارمند مخابرات را که به نوعی خود باوری عزتمندی باور به استعدادهای خود رسیده بود . هنگامیکه تمام کارشناشان علمی در مچ نمودن سیستم انالولوک به دیحیتال مشکل داشتند بیاد دارم چگونه مسیول وقت نصب با کابل بر کابل متصل به سیستم انالوک را بردید و با اتصال مچیک کابلهای ارتباطی را به دیجیتال نصب و هنگامیکه تمام سرویسهای دیجیتال سیستم EWSD پاسخ داد اقای غرضی معاونش را در بغل گرفته می بوسید و چگونه عزیزان . سوییچ .راه دور. نصب از سرمای زمستان جان خود را بخاطر ارتباط مردم مردم بخطر انداخته و دستان یخ زده در سایتهای بلند کشور سعی در رضایت هموطنان خود را داشتند امروز ان مردان بهتر از هرکس میدانند که کوششان دیگر در راستای رضای مردم نیست بلکه افزایش ثروت برای عده ای که انان را رعیت خود میدانند باید کار کنند . خدایا بحق همین روزها و عید بزرگت عزت را از عزیزان همکار مخابرات مگیر

[/box]

روزهای سخت ارتباط مستقیم با عزتمندی دارد.هر قدر بیشتر و بهتر تلاش کنید غرور ملی شما بیشتر ارضا میشود و علاقمندیتان به نوع کار, افزایش خواهد یافت.

خصوصی سازی با خودش بیکاری, کم کاری , ناتوانی و … غرور آسیب دیده همراه آورده است.

 

ممکن است دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: