مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

واریز کمک های نقدی به کارت سایت

مخابرات ما – دوستانی  از ما خواسته اند امکانی فراهم کنیم تا بیش از حق عضویت به سایت کمک کنند.فعلا مسیر این کارت را معرفی می کنیم تا به مرور بتوانیم حسابهای سایت را فعال کنیم.

خواهش می کنم حق عضویت را اصلا به این کارت واریز نکنید تا مدیون کسی نشوم.

بانک : ملت

شماره کارت: ۳۸۸۷ – ۴۲۱۰- ۳۳۷۸ – ۶۱۰۴

نام صاحب کارت: سردبیر ما- علی آرشیان

 

شبا: IR16-0120-0100-0000-0338-1004-24

شماره حساب- ۳۳۸۱۰۰۴۲۴

ار همه شما سپاسگزارم

نظرات بسته شده است.