مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

ارتباط با مخابرات ما

مخابرات ما  ارتباط با سایت:

ایمیل:

mokhaberatema@gmail.com

ارتباط در فضای مجازی:

گروه رسمی مخابرات ما در تلگرام:

کانال رسمی مخابرات ما در تلگرام: mokhaberatema_ir@

کاربری سردبیر در تلگرام: @mokhaberatema2

ارسال عکس -خبر کوتاه :

 ایمیل و کامنت

زیر سایت بازرگانی و حامیان مالی:

/http://mokhaberatema.ir/shop

 

برای حمایت مالی از سایت می توانید از این شماره کارت استفاده کرده و در بخش کامنت ها برای سردبیر پیام بگذارید:

بانک : ملت

شماره کارت: ۳۸۸۷ – ۴۲۱۰ – ۳۳۷۸ – ۶۱۰۴

نام صاحب کارت: سردبیر شما- علی آرشیان

 

 

نظرات بسته شده است.