مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

سیاست نامه سایت مخابرات ما

[box type=”shadow” ]سایت مخابرات ما خود را مقید به مسائل زیر می داند. اعضای سایت نیز با پذیرش قطعی این قوانین به سایت اضافه میشوند:[/box]

 

عضو کسی است که از طریق منو های این سایت نام نویسی کند و با اعلام مشخصات اصلی خود, مسئولیت کلیه نوشته های خود را بپذیرد. هر عضو می تواند با استفاده از نام مستعار دیگری در سایت کامنت بگذارد و یا مطلب بنویسد. سایت , خود را مقید به بررسی و انتشار خارج از نوبت نوشته های این افراد می داند در صورتی که  تابع قوانین اولیه سایت باشد و معارض قوانین کشور نباشد.

کاربر کسی است که ضمن عضویت در سایت از طریق “نام نویسی” مسخصات اصلی خود را اعلام نمی نماید. او می تواند در تمام صفحات سایت گردش نماید و در صورت تمایل کامنت و یادداشت بگذارد. سایت , خود را در صورتی مقید به بررسی و انتشار آنان میداند فرصتی برای بررسی داشته باشد  و معارض هیچیک از قوانین اولیه سایت و کشور نباشد , اما این امر حقی را برای کاربر ایجاد نمی کند.

کاربر عبوری کسی است که بدون ثبت نام در صفحات سایت گردش می کند و به مطالعه می پردازد. این اشخاص نیز می توانند  با اعلام یک نام کامنت بگذارند و یا یادداشت بنویسند , اما سایت بهیچ وجه حقی را برای آنان قائل نیست. لذا سایت می تواند مطابق تشخیص خود از انتشار و یا تایید آنان خودداری نماید.

خواننده کسی است که بطور گذرا به مطالعه سایت می پردازد و گاهی با نام “ناشناس” کامنت میگذارد. سایت برای این افراد حق مطالعه و اعلام نظر قائل است , اما حقی برای انتشار  به آنان نمی دهد.

 

سایت باید بر اساس سیاست های خود زمان و شرایط انتشار تمام نوشته ها و کامنتها را تعیین کند , ضمن اینکه این حق را برای خود قائل است تمام نوشته ها و کامنتها را بر اساس سیاستهای نظام قانونی و پذیرفته شده کشور و سیاست های اخلاقی خود ویرایش نماید؛ لذا صرف ارسال یک کامنت و یادداشت به بهانه استفاده از آزادی حقی برای کسی ایجاد نمی کند.

 

صریحا اعلام میگردد که این سایت ملکی شخصی  و تابع اخلاق گردانندگان آن است و گردانندگان و افتتاح کنندگان آن نیز خود را تابع این قوانین می دانند؛ لذا تمام اعضا, کاربران, کاربران عبوری و خوانندگان  آن نیز درست در همان زمان که  هر صفحه از سایت را باز می کنند الزاما قوانین زیر را پذیرفته اند:

۱- ما تابع قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. همانطور که حتی نام آن را با مشخصات داخلی کشورمان انتخاب کرده ایم, لذا به کشورمان عشق می ورزیم و به قوانین نظام مقدسش احترام میگذاریم و رعایت می کنیم.

۲- هر یک از گردانندگان و نویسندگان و یا گروههای استفاده کننده فوق الذکر,  باید قوانین اخلاقی که شریعت مقدس اسلام تعیین می کند را رعایت کنند و هرگز در نوشته های خود چیزی خلاف آن ذکر نکنند.

۳- مسئولیت سایت با سردبیر آن است. لذا او می تواند در نوشته ها و کامنتها ,  اخلاق نوشتاری خود را لحاظ کند. البته , همه , طبق سنوات گذشته میدانند که سردبیر دلسوزتر از خودشان به خودشان است و اگر موردی را رعایت میکند برای احترام به سلایق مختلف مجریان قانون در کشور است.

۴- استفاده کنندگان از سایت بنحوی با شرکت مخابرات ایران در ارتباط هستند. کارکنان رسمی, شرکتی , قراردادی, پیمانکاران شهری و روستایی طرف گفتگوی سایت هستند لذا سرویس سایت به این افراد است اما دیگران نیز با عضو شدن یا مطالعه می توانند به خانواده این سایت اضافه شوند.

۵- محدوده کار سایت مخابرات ما, شرکت مخابرات ایران است که از این پس بسادگی مخابرات نامیده میشود. چنانچه مواردی در خارج از این محدوده پیش آید که اثری در مخابرات داشته باشد به آن نیز خواهیم پرداخت.

۶- سیاست سایت انتقادی – اجتماعی است. در  این راه می تواند از مطالب و نوشته های گوناگون (حتی طنز) استفاده کند. در این انتقادات هرگز نباید به کسی  توهین  شود و یا محدوده اخلاق شکسته شود. در این میان اخلاق شرعی خط کش ماست.

۷- این سایت برای کسی این حق را قائل نیست که تحت عنوان آزادی , حریم امن دیگری را بشکند و بدون مدرک و مستندات لازم از کسی یا جایی انتقاد کند.

۸- ما به آزادی بی حد و حصر اعتقادی نداریم. آزادی ما تا جایی است که حقی از دیگری ضایع گردد. قلبهامان مالامال از محبت شماست و به آرامش شما بسیار اهمین میدهیم دلمان میخواهد شما حرفهایتان را بزنید.اما شما بهشت دنیای خود را به بهای جهنم ما نخواهید! در مرزهای اخلاقی با خودمان هم تعارف نداریم.جدای از ان در مرزهای تخصصی هر گفتگوی درون این مرز را جایز میدانیم.

۹- سردبیر , بعنوان مسئول منتشرات سایت , بر کیفیت اجرای مصوبات و قوانین فوق نظارت دارد و در دعواهای داخلی , نظرش باید فصل الخطاب عمل اعضا , کاربران و خوانندگان و …  قرار گیرد.

۱۰- مدیریت سایت می تواند حضور کسانی را که از فیلترشکن استفاده کرده اند ندیده بگیرد. استفاده از فیلتر شکن یعنی دور زدن قوانین مدون. لذا وارد شونده حکم ناشناس را خواهد داشت.

 

 

نظرات بسته شده است.