شعر اختصاصی از شاعر مخابراتی- جا ماندگان اربعین, کنون عازم مشهد! – مخابرات ما
مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

شعر اختصاصی از شاعر مخابراتی- جا ماندگان اربعین, کنون عازم مشهد!

شعر اختصاصی برای مخابرات ما

سروده شاعر مخابراتی: بهشتی نژاد

****

مدتی است شاعران مخابراتی همه سروده های اختصاصی خود را برای انتشار به ما می سپارند.

این شعرهای نغز و عالی, این استعدادهای بکر و عالی, این حرفهای ناب برخاسته از دل, از چشمه جمع مخابراتی ها جوشیده است.

با دیدن این شعرها شاید این بار مسابقه شعری برپا کردیم. … شاید … تا یاز چه گوید و میلش به چه باشد!

 

One comment

  • احسنت بر شما شاعر گرانمایه

    اجرتان با ائمه اطهار علیهم السلام