مدیر عامل امشب شیرازی است! – مخابرات ما
مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

مدیر عامل امشب شیرازی است!

مخابرات ما- امشب مهندس صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در سفر استانی است.سفر به استان فارس و شهر زیبای شیراز.

بنابراین می توان گفت امشب مهندس صدری شیرازی است.

ما سعی میکنیم از دلایل سفر, اتفاقات سفر و همچنین شرایط این سفر برایتان گزارش جامعی منتشر کنیم.

گفه می شود مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آخر هفته در شیراز است در حقیقت این دو, در معیت یکدیگر آخر هفته را در شیراز هستند.

۵شنبه ساعات اولیه صبح مهندس صدری در میان همکاران استان فارس خواهد بود.

0 comments