مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

سه رسانه در یک اقلیم.درسی که دایره آبی به ما آموخت!

مخابرات ما- در روز حضور مهندس صدری در مشهد مثل همیشه ما در گوشه ای مشغول کار و ثبت و ضبط بودیم تا بتوانیم در موقع مناسب منتشرش کنیم.کمتر به اطرافم توجه داشتم.یک لحظه خجسته نیا را دیدم مدیر کانال خوب دایره آبی. نگاهها و ایده های روشنش را قبلا دیده بودم.

آنسوترک مدیر روابط عمومی مخابرات ایران, مثل همیشه صبور و هوشمند وقایع را رصد میکرد.همکاران ما در روابط عمومی خراسان رضوی هم فعالانه کار میکردند.

در پایان جلسه مدیر کانال دایره آبی چیزی گفت که در آن لحظه دقیقا متوجهش نشدم.اما چیزی که او می گفت این بود:

او مهمترین خبرهای جلسه را پوشش می داد.نوع نگارشش را ببینید:

سه رسانه در یک اقلیم: tci  دایره آبی , مخابرات ما.

سه رسانه در حال پوشش خبری همزمان.

نگاه بسیار جالبی بود.جدا از اینکه هر کس دغدغه و نگاه خودش را دارد اما همه در یک جیز مشترکیم.آن هم منافع مخابرات و مخابراتی هاست!

فقط این نبود.

دایره آبی کار زیبای دیگری هم کرده است.در حالی که من به حسب ضرورت در حال طرح سوال با مدیر عامل مخابرات ایران بوده ام عکسی گرفته و در کانالش با کمال لطف منتشر کرده است و زیر آن نوشته:

همه مرا می شناسید.اصلا خود را در این حد و اندازه ها نمی دانم.من فقط یک کار میکنم.نگهبانی و مراقبت از فضایی مجازی خاصی که همکارانم حرف هایشان را آنجا می زنند.

همین.

شان دیگری برای خودم قائل نیستم.

اما لطف مدیر دایره آبی برایم بسیار دلپذیر و قشنگ بود.

او در هیاهوی شلوغی رسانه  ای, درس بزرگی به همه ما داد.

همه باید در یک اقلیم بگنجیم حتی اگر در حد بزرگان جا خوش کرده باشیم!

حتی اگر مثل مخابرات ما د رگوشه ای معمولی به کار خبر پرداخته باشیم.

از او بابت این درس بزرگ سپاسگزاریم.ما مخابرات مایی ها و هزازان عضو سایت و خواننده اش, سپاسگزاریم.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.