مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

بزودی و به مرور/انتشار گزارش جذاب جلسه مهندس صدری در مشهد -بهمراه گزارش حالب مهندس کارگزار

مخابرات ما- عادت به بازارگرمی نداریم ولی حجم سنگینی از خبرها روس دست ماست که با یان ترتیب و نوبت گزارش می کنیم.

۱- گزارش خواندنی مهندس کارگزار از زمان حضور در خراسان رضوی

۲- گزارش مهندس صدری از فعالیتهای مخابرات ایران در زمان حضورش.

۳- متن کامل پرسش و پاسخ با مهندی صدری.

۴- بخش دوم از گزارش پرسش و پاسخ.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.