مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

زیباترین جلسه مخابراتی سالهای اخیر، در مشهد برگزار شد.

مخابرات ما (سردبیر) – بدون اغراق می توانم بگویم زیباترین جلسه مخابراتی در چند ساله اخیر در مشهد برگزار شد.دلیل اصلی اش یکی این بود که طبق روال محبوب مهندس صدری, ارتباط یک سویه نبود بلکه بخش زیادی از جلسه توسط همکاران اداره شد و به گفتگو نشست.

این همه زیبایی دلیل دیگری نیز برای خلقش بود آن این که مهندس کارگزار مدیر منطقه مخابرات خراسان رضوی بدون نگرانی از انتقادات احتمالی اعلام کرد جلسه را بصورت پرسش و پاسخ اداره کنند. حرکت بسیار جالبی بود که تاکنون در استانهای دیگر انجام نشده بود.اما کارگزار بدون ترس و نگرانی از عواقب آن مسیر را به جویبار جالبی برگرداند که نتیجه اش سرزمینی سبز و زیبا بود.

باور کنید هرگز قصد غلو ندارم.شما مرا می شناسید.هر گاه در جلسه از سویی کارکنان آزادانه حرف هایشان را بزنند و از سوی دیگر مدیران پر ظرفیت و مقتدر پاسخگو باشند چنین صحنه های خوبی خلق می شود.

امروز نه کارگزار نگران شد و نه صدری  عقب نشست و نه کارکنان از مسیر و حریم خارج شدند.

بزودی گزارش ما را از این جلسه خواهید خواند.

اما خبر بهتری برای شما دارم.این بار برنامه رادیویی موج -روز جمعه- را به این واقعه اختصاص داده است تا صدا و سیمای این جلسه را بصورت رادیو و تصویری در مقابل شما قرار دهیم.

رادیو موج فردا همه را غافلگیر خواهد کرد.

  1. کارشناس گلستان می گوید

    ایا نیروهای شرکتی( خدمات اولی ها) هم بودند سردبیر؟؟

    1. سردبیر می گوید

      اصلا جلسه مال شرکتی ها بود.حرف اصلی اونا بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.