مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

افتتاح رادیو موج! برنامه صوتی و رادیویی مخابرات ما برای شما.

مخابرات ما – همانطور که وعده داده بودیم دست و پا شکسته و با حداقل امکانات رادیویی راه انداختیم تا صدای شما را نیز به تمام نقاط کشور برسانیم.

اولین برنامه با نام (موج۱) تقدیم شما.از هفته بعد کاملا جدی تهیه و منتشر خواهد شد.

این شما و این موج اول.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.