مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

پیام عیدانه : مسئولیت، فرصت خدمت است پس وقتی به ریاست میرسیم خود را نبازیم

[box]

 

مخابرات ما – این مطلب حرف دلم است   برای  مدیران در :

  • مخابرات ایران
  • مخابرات استانها
  • هیئت مدیره مخابرات ایران
  • مدیر عامل مخابرات ایران
  • مدیران مناطق
  • مدیران مختلف دز ارکان مخابرات ایران

[/box]

 

این امتحان بزرگی است برای اسنانها که بدانند در حال ثروتمندی یا داشتن مقام و موقعیّت با مردم چگونه رفتار می کنند!

بعضی خیلی زود عوض می شوند.

بعضی ظرفیت ثروتمندی و پست و مقام و ریاست را ندارند و به محض رسیدن به جایی، رفتارشان با دیگران حتّی با دوستان و آشنایان عوض می شود و گویا آدم دیگری شده اند که اعتنا به مردم نمی کنند.

.

وقتی روح کوچک باشد و ظرفیت آدمی اندک خیلی زود تحت تأثیر جلوه های مقام و عنوان قرار می گیرد و خود را می بازد.

«خودباختگی» از آفات نام و مقام و شهرت و ریاست است.

تقرّب به دربار حاکمان و دولتمردان برای بعضی غرورآور است.

بعضی هم سرمست مال و جاه خویش می شوند و میز ریاست یا عنوان و شهرت سبب می شود رفتاری متکبّرانه و مغرورانه با مردم داشته باشند.

قوی کسی است که در حال ریاست و توانگری و مقام هم خودش را نبازد، انسانهای ضعیف را از یاد نبرد و عوض نشود.

قوی کسی است که مسئولیت را فقط  فرصت خدمت بداند. آرزوی ما این است که همه مدیران مسئولیت را فرصت خدمت بدانند.

و نگرانی ما این است که مدیران  مبادا به جای منافع سازمانی ؛ منافع شخصی را در سازمان جایگزین کنند و این رفتار را به مدیران و کارکنان زیر مجموعه منتقل کنند.

***

 

  1. بهمن می گوید

    فعلاً که قبولی هاش کم بوده ن، وگرنه ،کار به این توضیحات نمی کشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.