مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

سردبیر: همین ما را کفایت می کند! سپاس!

مخابرات ما (سردبیر) – پنج شنبه شب، یا همان شب جمعه برای ما ایرانیان و شیعیان شب مهمی است.از نظر اعتقادی گوشه ای از زمان را برای آن دنیای خودمان یا درگذشتگانمان ذخیره می کنیم.

این نوشته شما کاربران و اعضای خوب سایت در حالت عادی هم حال ما را خوب میکرد اما حالا در این شب، اثری بسیار بهتر داشت!

اطمینان دارم برای مهندس صدری هم همین خواهد بود!

از شما, محبتتان، صبوری تان صمیمانه سپاسگزارم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.