مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

یکی از مشکلات قدیمی! ستاد تصمیم، صف عدم اجرا!

مخابرات ما- یکی از مشکلات عمده ما این است که صف، پیرو ستاد نیست بلکه برای خودش ساز جدایی میزند. جای صف و ستاد پیوسته در جاهای مختلف فرق میکند.مثلا حوزه مخابرات ایران (اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل) یک حوزه ستادی است پس از آن حوزه های استانی سف هستند.

باز جایی دیگر مخابرات استانی را در نظر بگیرید.حوزه تصمیم گیری در کنار مدیر عامل حوزه ستاد است و دیگران صف.

می خواهم بگویم هیچکس خودش را ثابت بعنوان صف یا ستاد در نظر نگیرد اما ما در این موقعیت میخواهیم بگوییم ، صف همان حوزه مخابرات ایران است و حوزه ستاد ،در این مثال استانها!

حالا تقریبا موضوع صحبت ما روشن شد.

بزرگترین مشکل ما این است که مدیران ارشد در حوزه سیاست گذاری مخابرات ایران- از جمله در هیئت مدیره  و مدیر عامل و معاونینش- تصمیماتی گرفته می شود که ضمانت اجرائی ندارد.چرا که وقتی یکی از استانها , یا یکی از معاونتها این تصمیم را اجرا نکند هیچ کاری در مقابلش نمی توان کرد.اصلا تا مدتها کسی متوجه عدم اجرا نمی شود. معمولا وقتی پس از یک سال متوجه امر می شوند, تا آن زمان این مدیران ستادی هستند که عوض می شوند نه مدیران استانی! در حقیقت مدیر عامل یا هیئت مدیره ای که بیش از یک سال نماند اصولا هرگز متوجه این عدم اجراها نمی شود.

در این باره دهها مثال می توانم بزنم.

این تاکید مرا حتما در نظر بگیرید که من نمی خواهم قضاوت کنم! یعنی نمی خواهم بگویم که این کار حوزه صف درست است یا غلط.

اما یک چیز را می توانم تاکید کنم آن اینکه در اجرای برنامه های ستاد سکته ایجاد می شود. در حقیقت بحران ایجاد میکند.

یک مثال برای امروز بزنم.

شرکت مخابرات ایران تصمیم گرفته است طرح طبقه بندی مشاغل را در استانها اجرا کند.مدیر عامل و معاون مدیر عامل در حوزه توسعه نیروی انسانی چه در گذشته و چه حال روی اجرای این دستور تاکید دارند.

تا این لحظه ما هرگز مخالفتی از حوزه ستاد با این امر ندیده ایم. اما چرا اجرا نمی شود؟ چرا کار پیش نمی رود؟

پاسخ روشن و دقیق آن این است که برخی استانها چوب لای چرخ این طرح گذاشته اند.این چوب زیرکانه لای چرخ است بطوریکه پس از یک سال، از هیچ جا دیده نمی شود! یعنی ما نمی توانیم ببینیم کدام استان با طرح مخالف است و اجرایش نمی کند.

اما یک نفر یا یک جا می تواند چنین کند!

حوزه ستاد در مخابرات ایران!

شامل مدیر عامل مخابرات ایران و معاونانش بویژه معاون توسعه نیروی انسانی!

اما استانها طوری رفتار می کنند که فقط باید مدیر عامل وارد این بازی شود.استانها گاهی به غیر از مدیر عامل به کسی دیگر جواب نمی دهند!

*****

چنانچه طرح طبقه بندی مشاغل امسال و تا پایان سال اجرا نشود قطعا نارضایتی را زیاد خواهد کرد. دیگر نمی توان نیروهای شرکتی را به صبر دعوت کرد! البته اگر گیر یا مشکلی باشد که به زمان نیاز داشته باشد حرفی نیست! ولی زمانی که توسط استانها کشته می شود زمان مفید نیست بلکه فراری است رو به جلو از سوی مدیران مخالف.

از مدیر عامل مخابرات ایران خواهش میکنیم مقاومتهای صف را ببیند و به آنان اجازه ندهد دوباره نا امیدی را به سیستم تزریق کنند!… همین!

 1. بهمن می گوید

  وقتی صف و ستاد باهم سنخیت ندارند، و “ستاد ” اینکاره نبوده!!!! ؛
  نادر قلی از پیر مرد پرسید،” موقعِ فتنه ی افغان کجا بودی؟”
  پیر مرد گفت،”من بودم ، تو نبودی!”
  این یعنی صف و ستاد! می توانند در گرماگرمِ میدانِ جنگ “مکالمه” داشته باشند و مدیریت را نقد کنند، و”باهم” ، ضعف را مرتفع کنند.
  کسانی که مخابرات را مالک شده ، حق نیرویِ صف را بجا نیاورده ،وقدرشان را ندانسته ، و خود را قیم ، پنداشته اند.
  خیلی ها “ماکیاولی” را نمی شناسند ، ولی از رویه “لطفِ قطره چکانی و فشارِ حداکثری ،بر صف “پیروی می کنند.

 2. راستین ... می گوید

  سلام
  دقیقا بایستی مدیر عامل قاطعانه تصمیم بگیرد و قاطعانه هم نتیجه از زیردستان بخواهد
  درغیراینصورت کلاهش پس معرکس .

 3. حسن می گوید

  جناب صدری به قولی نَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ صف اول را بشکنید اجرای طبقه بندی برای معاونت امور مشتریان مخابرات ایران!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.