مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

گفتگوهای خبری و تلفنی/بحث با یک مدیر کارکشته مخابراتی/ بن بست ها و راه حل های موجود!

[box]مخابرات ما (سردبیبر) آنچه می خوانید حاصل گفتگوی من با یکی از مدیران کارکشته و قدیمی مخابرات است.امیدوارم مفید باشد چرا که برای نوشتن آن ، زحمت زیادی کشیده ام.

هر یک از دوستان، مدیران، کارکنان و … که کایل به این سبک از گفتگو بدون ذکر نام هستند ،سردبیر آماده گفتگوست[/box]

مخابرات ما (سردبیر) – یادش بخیر! روزگاری بود که جمعه ها،عصر که می شد دلم می گرفت! پیوسته بدنبال راهی بودم تا بتوانم بر این حس دلگیر غروب جمعه غلبه کنم!

اما سالهاست که دیگر جمعه من،پر کارترین روز هفته است! فرصت سر خاراندن هم ندارم! دلم میخواهد وقتی دیگران صبح شنبه وارد سایت می شوند چیز تازه ای پیدا کنند.بهمین دلیل باید جمعه را با تیم کاری, یک سره کار کنیم.

سر شب بقول امروزی ها دوشی گرفتم, آبی به سر و کله ام زدم تا خستگی کار کمرشکن جمعه از تنم در آید.گوشی-تبلتم را هم با خودم بردم. دو سه سالی است که دیگر گوشی را کنار گذاشته ام.جواب کارم را نمی دهد تبلت خوبی پیدا کرده ام که هم گوشی است و هم کارهای سایت را با آن انجام میدهم.

گوشی زنگ خورد.

اوه!

مدتها بود که با او تماس نداشتم…. همانجا برایش پیامی فرستادم تا ساعتی دیگر که با او تماس گرفتم!

فقط کافی است بدانید در دوره سه مدیر عامل مخابرات، سه چهار مدیر عاملی استان یا مدیر منطقه ای را رد کرده است.ایده های بخصوصی داردا حالا که در این زمستان سیاه و سخت استانهای برفگیرش همه کاری میکند و مثل من، بدون سمت دندانگیر، ولی برعکس من پرتلاش کار میکند و گره از جاده های پر پیچ و خم و برف گیر مخابرات استانش باز می کند.

****************

وقتی با او تماس می گیرم بدون تعارف می گوید: راستش دلم خیلی گرفته است! می خواستم با یکی حرف بزنم که تاثیر داشته باشد.تو را انتخاب کردم!

برای من مایه خوشحالی است که یکی مثل او، با این همه تجربه مرا برای حرف زدن انتخاب کرده است.اما حرف حسابش چیست در این جمعه شب!

سر حرف را اینطور باز میکند:

بعضی ها مدیر خوبی هستند.یعنی کاری را درست انجام میدهند.برخی رهبران خوبی هستند.یعنی کارهای درست انجام میدهند.یک مدیر خوب ممکن است کاری را بدرستی انجام دهد اما یک رهبر خوب ممکن است همان کار را هرگز انجام ندهد.

بعد یک به یک مدیران عامل مخابراتی را تحلیل میکند تا بتواند دسته بندی ذهنیش را به من هم منتقل کند:

مهندس فیضی مدیر خوبی بود.کار غلطی مثل خصوصی سازی را بدرستی انجام داد ولی اگر رهبر بود شاید هرگز این کار را انجام نمیداد.

مهندس ابراهیمی قدری سنتی کار کردبه شبکه کابل و داکت رسید اما این پست توان فنی بیشتزی می خواست.

مهندس دهناد در شرایط خاصی آمد.نه چیزی اضافه کرد نه چیزی کم!در دوران دشوار او آرامش حاکم شد.

دکتر سرائیان برنامه بسیار خوبی داشت.بهترین مدیر عامل از نظر برنامه بود.اما اشکالش این بود که نیروی انسانی جایگاهی در تفکراتش نداشت.

حالا تیم جدیدی آمده اند که باید در مورد آنان به یک نتیجه برسیم!

به عادت همیشگی، از حرفهایش یادداشت برمیدارم تا چیزی را فراموش نکنم!حتی وقتی با اعضای خانواده هم برای خرید نان و پنیر صحبت میکنم حتما یادداشت میکنم تا یادم نرود! امروز که این یادداشتها را برای نوشتن مرور میکنم این عادتم را تحسین می کنم.هر چند مایه دردسر من شده!

از او میخواهم در مورد تیم جدید مدیریتی هم به همین صراحت نظر بدهد.

می گوید:

از تیم جدید برنامه ای ندیده ام.برای حل ریشه ای مشکلات هنوز برنامه ای نداده اند.در جمع هیئت مدیره کسی را نمی بینم که به مدیر عامل کمک کند و به او برنامه بدهد.خود مدیر عامل هم درگیر روزمره گی می شود.

از او میخواهم کمی عقب تر برود.عقب تر از نظر سمت های سازمانی! یعنی وزیرانی که قرار بوده است به مخابرات کمک کنند! حداقل دو وزیر اخیر بشدت اهل نظر بوده اند در مخابرات.یا بهتر بگویم اهل دخالت.برایشان مهم بوده است که چه کسی در مخابرات مدیر است و چه کسی سیاست گذاری می کند.هر چند که بعد از عزل و نصب مدیرانشان را رها کرده اند.

نفسی تازه میکند.از فاصله سحبتهایش استفاده میکنم, لیوان کوچکم را از چایی تازه پر میکنم.جایم را عوض میکنم تا از زیر نگاه خشمگین اطرافیان نجات پیدا کنم! انگار آرامش شبانه آنان را بهم زده ام!

مهندس ما می گوید:

وزیر قبلی, دکتر واغظی هنوز نیامده بود برای مخابرات از رو بست! او گفت:”مخابرات ارزان فروخته شده است!” او اسباب فروش دوباره مخابرات را فراهم کرد فقط شاتل جلو آمد. اما هر چه کردند نتوانستند مخابرات را برگردانند! آنها تلاش کردند بخش های مختلف مخابرات را جدا کنند اما این هم نشد.طرح و نقشه او به زمان نیاز داشت.اما او رفت.تمام تیم او هم از هم پاشید و وزیر جدید تیمی دیگر آورد.همه افراد تاثیرگذار رفتند.افرادی که مخابرات را می فهمیدند و در آن کار کرده بودند.

تیمی که وزیر جدید آورد فقط دکتر صفری از مخابرات چیزی میداند و با آن آشناست.این بسیار خطرناک است برای مخابرات!

می خواهم بدانم منظورش از این خطر چیست! آیا صرفا بدلیل اطلاع کمتر از وصعیت مخابرات می توانید هیئت مدیره را عامل خطر معرفی کنید؟

می گوید:

اوه! نه! بلکه این طرح و ایده وزیر آگاه است که مرا نگران میکند.بعد از آ« هم هیئت مدیره ای که نتواند در مقابل وزیر اشتباهات طرحش را بگیرد مشکل ساز می شود.

بنظر من این گروه می خواهد مخابرات را تکه تکه کند! کاری که قبلی ها نتوانستند انجام دهند!

شما ببینید! مگر نقاط قوت مخابرات در چیست؟ چهار ویژگی مثبت داریم که جزو امکانات و توان ماست:

 • کافوی نوری
 • کابل
 • داکت
 • تماس تلفنی

کم کم بحث ما دارد به نقطه داغی می رسد.فکر میکنم شما هم باید پس از این با دقت بیشتری بخوانید.اگر تابحال کمتر دقت کرده اید خواهش میکنم سرعت مطالعه را پایین بیاورید.

او می گوید:

یکی یکی مزیت های مخابرات از آن گرفته شده است.ابتدا وزیر ارتباطات  گفت باید کافوهای نوری در اختیار همه قرار گیرد

تعرفه های کابل و داکت را بسیار ارزان گذاشتند.کابل و داکت ما را هم به FCP ها دادند.

و حالا هم بحث داغ پیام رسان داخلی! همه میدانیم که اگر پیام رسان داخلی پا بگیرد صوتش هم راه می افتد!بعد تلگرام و نرم افزارهای مشابه از طرف مردم  تعطیل می شوند.نتیجه اینکه درآمد مخابرات از محل تماس های صوتی از بین می رود.

من درک نمی کنم محل اشکال او به مدیران جدید چیست؟ مگر مدیران در رابطه با پیام رسان داخلی چه کرده اند که با ایده های او سازگار نبوده است؟

گفت:

من فکر می کردم مهندس صدری آخرین کسی باشد که به استقبال پیام رسان داخلی برود.اما اخیرا خواندم که مهندس صدری گفته است:”ما سرمایه گذاری هم می کنیم که پیام رسان داخلی بیاید.”

چرا باید مخابرات از طرح چیام رسان داخلی حمایت کند و درآمدش از مکالمه به خطر بیفتد!

به او می گویم: برخی امور چه بخواهید و چه نخواهید به سمت شما می آید.پیام رسان ها، اگر داخلیش نیاید دولت مجبور است مکالمه پیام رسان خارجی را باز کند.شاید برای مخابرات بهتر باشد که در این امر سرمایه گذاری کند و بخشی از درآمد آن را به خود اختصاص دهد!این شیوه شاید بهتر از این باشد که از مشکل قرار کنیم.

مهندس خوب ما می گوید:

آنچه شما می گویید مستلزم یک طرح و برنامه است.ولی من طرح و برنامه ای نمی بینم.حتی زمانی که مدیران مخابراتی و مخابرات ایران جلسه دارند فضای برنامه به چشم نمی خورد! روح برنامه بر فعالیت های مخابرات حاکم نیست!

می گویم: ولی مخابرات ظاهرا می خواهد برنامه های گذشته را ادامه دهد.یعنی طرح جدیدی ندارد.با گذشته هم مشکلی ندارد!

در اینجا بحث ما کمی به سمت هیئت مدیره متمایل می شود.او انتظار دارد هیئت مدیره صراحتا ایده بدهد و بر اساس برنامه جلو برود ولی این ویژگی را در اعضای هیئت مدیره نمی بیند.و میگوید:

آنچه موجب نگرانی من است نداشتن برنامه، عقد قراردادهای همکاری با شانل و صبانت، تعرفه های ارزان قیمت، عمومی کردن کافوهای نوری بین FCP ها، و …. اینها جای نگرانی دارد.

ما که طی چند سال آینده رفتنی هستیم ولی باید فکری برای مخابرات و باقی مانده ها کرد.

با اندوه خاطراتی از شرکت های مخابراتی ورشکسته تعریف میکند.یکی از اقوامش کارمند یکی از این شرکتها بوده است. او برایش گفته است که  که روزهای آخر هر کسی از کارکنان به انبار شرکت می رفت و یک سری جنس برای خودش برمیداشت بعنوان پاداش بازنشستگی! سپس تاکید میکند:

نمی خواهم این وضعیت برای ما و مخابرات پیش بیاید!

شاید حرفهایش بعید بنظر برسد.این شرکت با فروش یک ساختماندو قلویش می تواند تمامی بدهی هایش را پرداخت کند و سر پا بایستد اما حرف آخرش مرا نیز به فکر فرو برد:

ما در میان هیئت مدیره به دکتر صفری امید زیادی بسته ایم.اما او هم مرا نگران کرده است.او چند سال پیش در جایی گفته بود: مه بورس بازیم!امروز سهامی را می خریم اگر سهامش خوب بود نگه میداریم اگر خوب نبود می فروشیم!می ترسم مخابرات پس از افت ارزش سهام فروخته شود!

جمعه شب ما با این حرفش کامل شد! خوب ما را به فکر فرو برد!

بحث را به سمتی بردم که شاید روزنه امیدی باشد! از او پرسیدم:آیا کسی هست در بین بزرگان مخابرات و ارتباطات ، که به خود مخابرات فکر کند!؟ به این فکر کند که چه چیزی برای مخابرات خوب است و چه چیزی بد؟

لحظاتی بعد متن یک مصاحبه روی مونیتور تبلتم بود ! مصاحبه دکتر صفری در سال ۱۳۹۴٫ وقتی دولت تهدید به فسخ معامله کرده بود خریدار را!

 

او سکوت کرد.فکرش به درازا کشید.هر دوی ما مدتی طولانی سکوت کردیم.پس از خداحافظی, مدتها دفتر یادداشتم جلوی من باز بود و من به این فکر میکردم که “آیا نوشتن این گفتگو می تواند به مخابرات کمکی بکند؟”

اصلا آیا می توانستم این مطلب را بعنوان یک نوشته جمع و جور کنم؟ … بعید میدانم توانسته باشم!

**************

الان که در حال نوشتن مطلب هستنم شنبه شب -۲۴ ساعت بعد- است!ساعت ۲۳ نیمه شب! دلم میخواهد ذهن شما را هم درگیر کنم تا نظر بدهید.تا بنویسید.

امیدوارم همه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و وزیر ارتباطات و معاونینش این متن را بخوانند و آثارش را در سیاست هایشان ببینیم!… آیا می شود؟!

******************

سردبیر- ۲۸ بهمن ۹۶

 

 

 1. ح. خ. می گوید

  سردبیر محترم سایت با تعهد و علاقه ای که به مخابرات و مخابراتی ها دارند بنظرم تلاش می کنند بحثی را باز کنند و اذهانی را درگیر موضوع که شاید از آن میان ایده ای جدید حاصل شده و روزنه امیدی باز شود؛ ولی جناب سردبیر! مردم باندازه ای گرفتارند که فرصت یا حوصله ایده پردازی یا مشارکت در بحث های شما را ندارند و اگر هم کسی بحثی می کند اغلب حول محور مشکلات شخصی و گرفتاری های کاری است؛ شما اگر می خواهید تلنگری به افکار اهل تجربه و دانش بزنید تا شاید چیزی حاصل شود بایستی به روش و منش خاص خودش اقدام کنید؛ برای ایده پردازی و یافتن راه های جدید و بروز خلاقیت راه های علمی و تخصصی وجود دارد و بقول گفتنی بی مایه فطیر است؛ شما باید زحمت بکشید و مقداری هم هزینه کنید؛ یک زمان در زمان آقای مهندس پورابراهیمی بود که در طرح سیمرغ یک تشکلی تحت عنوان سفیران تحول ایجاد شد و چند بار یک جا جمع شدند تا از نزدیک تبادل نظر بشود و آنها نیز در مناطق خودشان کاتالیزوری برای طرح های مدیریت باشند و الان هم اگر میخواهید فضای ذهنی مجموعه ای از همکاران باتجربه و متخصص را باز کنید یکی از این راه ها را دنبال کنید
  تکنیک طوفان ذهنی
  تفاوت های طوفان ذهنی فردی و گروهی
  تکنیک “چرا؟”
  تکنیک توهم خلاق
  تکنیک پی. ام.آی (P.M.I)
  تکنیک DO IT
  تکنیک شکوفه ی نیلوفر آبی
  تکنیک چه می شود اگر….
  تکنیک اسکمپر SCAMPER
  تکنیک در هم شکستن مفروضات
  تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک
  تکنیک دلفی
  تکنیک استخوان ماهی Fishbone Diagram (علت و معلول)
  تکنیک باز گشت به مشتری
  تکنیک گروه اسمی
  تکنیک سینکتیکس
  و غیره…
  جناب سردبیر
  هرکدام از این روشها آداب و طرز اقدام خاص خود را دارد و برای رسیدن به تنایج مدنظر بایستی این شیوه ها را بصورت تخصصی در سازمان ایجاد و از نتایج آن بهره برد؛ نه تنها جنابعالی که زحماتتان ارزشمند بوده و تاثیرات خود را دارد ولی نه تنها جنابعالی بلکه مدیران حال و گذشته از این روشها بهره نمی برند؛ و نتیجه آن می شود که همواره همه حرف می زنند بدون اینکه جهت گیری خاص و یا جمع بندی خاصی وجود داشته باشد؛ کما اینکه افراد منفی بافی هم باشند که با قدرت چانه زنی و نحوه بیان خویش فضای شرکت مخابرات و جو حاکم را تحت تاثیر قرار داده و در مسرهای انحرافی قرار دهند البته عموما هم بنظر می آید ناخواسته باشد ولی حذف تاثیرات منفی چنین رفتارهایی اگر هم قابل جبران باشد در کوتاه مدت و با هزینه کم میسر نمی شود؛ بنابراین بنظرم پیشنهاد فرمائید مدیران محترم برای افکار سنجی و شناسائی افراد توانمندی که بدون لحاظ دغدغه های شخصی روی حسن نیت و با لحاظ سیاست های کلان کشور و مصالح سهامداران و همچنین دغدغه های بحق منابع انسانی در جلساتی مدیریت شده دور هم جمع شوند و از روشهای آزمایش شده در مدیریت این جلسات استفاده شده و خلاقیت هایی در مسیر اهداف و قوانین کسب و کار ببار بنشیند. باتشکر

  1. سردبیر می گوید

   سلام
   ممنونم که این همه زحمت کشیده اید و متنی راه گشا نوشته اید.
   ما در سراسر کشور همان طرح سفیران را بطور مشابه اجرا کرده ایم که امروزه افراد زیادی همکاری میکنند با سایت.

 2. اسمعیلی می گوید

  پس با این حساب یه مجلس ختمی بگیرندتا فاتحه ای برمخابرات بخوانیم وتمام

 3. نسیم می گوید

  چه راه پرفراز و نشیبی …
  ولی نمیدونم چه حکمتی تو کاره که همه ی طرحهایی که مربوط به سروسامان دادن وضعیت کارکنان میشه ، یا میفته آخرسال و بعد از عید کلا فراموش میشه. یا میفته دوره ی تغییر مدیریت و تیمها و مدیر جدید معلوم نیست نظرش با برنامه ی قبلی یکی باشه. خلاصه این وسط گوشت قربونی ما شرکتیا هستیم.
  انشالله جناب مهندس صدری ، فکری به حال این اوضاع نابسامان ( مخصوصا وضعیت نیروهای شرکتی ) بکنن و این عید که البته نمیشه ، بالاخره در یکی از سالهای آینده ، اگه زنده بودیم با خیال راحت بریم تعطیلات عید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.