Ultimate magazine theme for WordPress.

امروز دستور مدیر عامل اجرا می شود؟

16

مخابرات ما- امروز ۴ شنبه ۲۵ بهمن ماه، بنا به اخبار رسیده همه واحدها و معاونتها بدنیال اجرای دستور مدیر عامل هستند.دستوری مبنی بر اینکه حقوق باید تا روز ۲۵ ام هر ماه پرداخت گردد.

آیا اعتبار یک بار دیگر به حساب کارکنان برمیگردد؟

ایا کارکنان با اطمینان می توانند برا ی پایان ماه چک بکشند؟

آیا ثبات به روح و روان کارکنان در انتهای ماه برمیگردد؟

بله انشا الله چنین خواهد شد.

همه عزم خود را جزم کرده اند چنین شود.بنابراین تا ۴ شنبه شب صبر میکنیم.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

نظرات