Ultimate magazine theme for WordPress.

گزارشی از اجرای طرح طبقه بندی در استان ها.

50

[clear]

مخابرات ما (سردبیر) – امروز طبق قولی که داده بودم به بررسی وضعیت اجرای طرح طبقه بندی در چند استان پرداختم. ساعت‌ها با متولیان این طرح صحبت کردم.

ابتدای صبح شنیدم در چهار استان کار دسته بندی اطلاعات و اصلاحات رفت و برگشتی کامل شده و برای عقد قرارداد آماده است. یعنی برای عقد قرارداد به خدمات اول ارجاع شده است.

تمامی کسانی که طرف گفتگوی من بوده اند کاملا دوستانه و صمیمانه و صادقانه حرف می زدند. در تمام این گفتگوها حس کردم نگرانی اصلی و اساسی آنان از زمانی است که کار تمام می شود, به داخل استان خود برمی‌گردند و حالا باید با اشکالات و تبعات طرح روبرو بشوند.

معنی حرف من این است که این افراد ترجیح می دهند آماده سازی اطلاعات اندکی بیشتر طول بکشد تا اینکه در جایی اشتباه کنند و یا اینکه افراد مشمول را درست تشخیص ندهند.

ای کاش این طرح ساده و سر راست بود. مثلا تمامی کارشناسان مرتبط را در بر می گرفت. سپس بر اساس چارت سازمانی هر استان تعدادی انتخاب می شد.

ضمنا نکته قابل تامل در طرح این است که هر استان ویژگی های منحصر بخود را دارد. این ویژگی ها در شکل قراردادها، یا بکارگیری افراد خارج از موضوع  قرارداد کار را آنقدر پیچیده کرده است که برای استان ها هم  تصمیم گیری مشکل شده است. مثال می زنم:

امور مشترکین مشمول طرح نمی شود. اما اگر مخابرات استانی، تعدادی از کارمندانش را در بخش مشترکین بکار گرفته باشد تکلیف چیست؟

سالن دستگاه مشمول طرح نیست. اما اگر تعدادی از کارمندان قدیمی مخابرات شیفت بدهند چه باید کرد؟

تایپ و ماشین نویسی شامل طرح نیست اما اگر تایپیست با قرارداد تایپ، در حسابداری مشغول کار باشد چه؟

می بینید که صرفا با یک عنوان کاری، یا یک جمله نمی توان در مورد آینده افراد تصمیم گرفت.

برخی استان ها کارهای جالبی انجام داده اند. یکی کمیته ای از افراد تصمیم گیرنده تشکیل داده است تا در طول یک هفته به دقت بر روند امتیازدهی به افراد نظارت کند بطوریکه هر امتیازی بدلیل درستی کم یا زیاد شده باشد.

به من می گویند: ممکن است ردیف های خالی کم باشد. لذا کار به انتخاب از میان این کارشناس ها برسد. ممکن است کسی با نیم امتیاز انتخاب شود یا برعکس حذف گردد. پس باید در روند امتیازدهی بسیار دقت کنیم.

هر استانی برای حل مشکلات خاص خودش شیوه ای منحصر بفرد بکار برده و با مخابرات ایران به تفاهمی رسیده است. بمن اجازه بدهید از این چیزها حرفی نزنم.

برخی استان‌ها کارشان آماده است.برخی یکی دو هفته ای کار دارند و بعضی عمدا صبر می کنند. همه اینها برای کارشان توجیهی داشتند. ضمن اینکه هیچکدام کارشان عقب نبود. خوشبختانه چنین نبود که کارشان گره خورده باشد و زمان زیادی نیاز داشته باشند.

البته نیروهای شرکتی عجله دارند. این عجله قابل درک است. این ها می خواهند تکلیفشان زودتر روشن شود. اما این کار برای اولین بار در مخابرات اجرا می شود لذا سختی های خود را دارد.

نمی خواهند کسی جا بماند. البته همیشه می شود اصلاحاتی انجام داد ولی دلهره اولین ها حتی کارکنان باتجربه و قدیمی را به وسواس انداخته است.

بمن اجازه بدهید در پاسخ به کامنت‌ها به مسائلی اشاره کنم که نمی توانم در مطالب بنویسم. من منعی برای نوشتن آن ندارم! اما ممکن است به ضرر نیروهای شرکتی تمام شود. مثلا استان الف برای حل مشکلش در مذاکره با مخابرات ایران به راه حلی دست پیدا کرده است که منحصر بخودش است. این‌ها را در کامنت‌ها به شما خواهم گفت. مطمئن باشید.

به هر حال بزودی این کار پایان پیدا می کند.آنچه من در استان ها دیدم فاز آخر کار است. اکثرا افرادشان هم مشخص شده و بدنبال ویرایش نهایی یا جمع آوری نمرات نهایی هستند.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

نظرات