مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

علمی -قانونی – پاسخ به چند سوال عمومی

[box]مخابرات ما – به چند سوال کاری پاسخ داده شده است.این سوالات و پاسخش  بدرد همه می خورد.[/box]

 

تنظیم برای انتشار_ همراه

منبع: قانون کار 

🔹 مخابرات ما – آیا می دانید بیمه شده بیمار تا زمانی که به دلیل استراحت پزشکی قادر به کار نبوده و از کار افتاده کلی نگردیده می تواند از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده نماید.
🔹آیا می دانید بیمه شده ای که فوت نموده و در ۱۰ سال آخرحیات خود حداقل حق بیمه یک سال را پرداخت کرده باشد مشروط بر آنکه ۹۰ روز حق بیمه در آخرین سال حیات را پرداخت نموده باشد مستمری بازماندگان وی به صورت کامل برقرار خواهد شد.
🔹آیا می دانید می توان برای نوزاد چهارم در خواست صدور دفترچه درمانی کرد.
🔹آیا می دانید مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
🔹آیا می دانید هرگاه معالجه بیمه شده و افراد تبعی وی در شهر یا روستا ی خود امکان پذیر نباشد و معالجه وی مستلزم انتقال او به شهرستان دیگر باشد، پس از ارایه نظریه پزشک معالج و تأیید شورای پزشکی، هزینه سفر و اقامت سفر بیمه شده و همراه او از سوی سازمان تامین اجتماعی #پرداخت می شود .
🔹آیا می دانید مستمری بازماندگان به فرزند اناث متوفی در صورتی که فاقد شغل و همسر باشد تعلق می گیرد.
🔹آیا می دانید تعهد سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری در حال حاضر تا سه فرزند می باشد.

  1. سعید می گوید

    آیا بخشنامه اخیر دولت در خصوص بازنشستگی پیش از موعد. در مخابرات ایران اجرا می‌شود ؟؟

    1. سردبیر می گوید

      سالهاست که دیگه بخش نامه های دولت شامل ما نمیشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: