مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

علمی – کوتوله ها و مدیریت های کوتوله ای (۳)

[box]مخابرات ما- این مطلب حاصل تحقیقی علمی است که با نام نویسنده و استاد این کلاس منتشر می کنیم.آنچه می خوانید بخش دوم است[/box]

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم و آخرین بخش  از مدیریت کوتوله ها

 

[box type=”info”]در هفته آینده به سکوت سازمانی خواهیم پرداخت.[/box]

عوارض مدیریت کوتوله در سازمان

*مدیریت در برخی جایگاه ها به رویکردهای کدخدامنشی بیشتر تمایل پیدا می کند تا رعایت قوانین و مقررات .

*احساس کسالت و عجز در تصمیم گیری های علمی در نظام کارگزاری .

*مدیر اجازه رشد و ارتقا به دیگران (زیر مجموعه و پرسنل  سازمان ) را نمی دهد.

* مدیر مربوطه فقط به آدمهای ناتوانتر از خودش پست و موقعیت می دهد.

*هر کس در مجموعه سازمانیش را به منزله تهدید می بیند. (و همواره به دنیال کسانی است که عنوان دشمن و رقیب خود می پندارد)

*فاقد دانش و توانائی و کفایت لازم برای مدیریت است.

*به جای آنکه قابلیت سود آوری برای مجموعه خود را داشته باشد در صدد حذف منابع مالی برای دیگران و زیر مجموعه اش است. (اسمش را می گذارد صرفه جوئی)

*فقط به فکر منافع شخصیش است.

*از قربانی کردن نزدیکترین افراد در مجموعه اش نیز اگر در موقعیت تهدید قرار گیرد ابائی ندارد.

* آنچنان بلوائی سر کوچکترین مسائل راه می اندازد که گوئی جنگ جهانی راه افتاده است.

 *زیر مجموعه چنین فردی از ترس از او تبعیت می کنند.

 *اگر کسی در مجموعه اش مطرح و یا زبانزد شود در جهت تحقیر و نابودی اش از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کند.

 * برای پنهان ماندن ضعف و ناتوانی هایش به دو سبک کاملا متضاد متوسل می شود یا در مورد خود خیلی شعار می دهد و سعی می کند خود را جلوی زیر مجموعه اش موجه جلوه دهد و یا با سکوتی معنا دار بدنبال ایراد گرفتن از هر حرکتی یا سخنی در مجموعه اش می ماند.

 *به فرضیه یا با منید یا بر منید معتقد است برای او واریته رنگها معنی ندارد دنیا برایش فقط دو رنگ است سپید یا سیاه .

*اگربه  کسی در مجموعه بخواهد ارتقا مقام دهد  فقط میزان نزدیکی به او وفاداری به او و حتما و الزاما سطح دانش کمتر از او شرایط احراز برای ارتقا را فراهم می سازد

* تنها تصویری که از دنیا دارد یک تصویر زشت و یک دنیای خرابه است که باید بکشد تا زنده بماند کلماتی مانند عشق مروت انسانیت فقط اسباب بازی گفتارش هستند و در دلش این کلمات را به سخره می گیرد.

*معمولا این تیپ آدمها در زندگی یا زیاد تحقیر شده اند و یا از طریق و روشی غیر معمول به گونه ای که خودافراد نیز به خواب نمیدیده اند به آن جایگاه رسیده و در نتیجه در باطن وجودیشان خود را لایق آن منصب نمی دانند.

*هیچ گونه دلبستگی به سازمان ندارد و منافع خویش را بر منافع سازمان ترجیح می دهد .

*عدم شفاف سازی در سازمان

*پاسخگویی نامناسب

*عدم استفاده از فن آوری جدید

*عدم شکل گیری فرهنگ نقد و نقد پذیری

*شیوع فرهنگ تملق و چاپلوسی

*ظاهر سازی به جای واقعیت پردازی

*زیاد شدن دورویی و منافق پروری

*نهادینه شدن فرهنگ بده و بستون

*شیوع فرهنگ طمع ورزی و مسابقه جمع آوری ثروت بادآورده

*لوث شدن بازرسی ها و رسیدگی به شکایات

*شیوع سیستم رها کن ، بزن

*زیر سوال رفتن عدالت و انصاف

*جذب و استخدام نادرست

*شیوع فرهنگ سخن چینی

*استبداد اوج می گیرد

*عدم تکریم ارباب رجوع

 

راهکار نجات از کوتوله پروری

*اما بدون شک با انتقاد کردن، همه مشکلات حل نمی‌گردد، این را همه قلم به دستان هم باور دارند، ولی همیشه یک راه حل برای مردم همیشه بیدار این سرزمین پرافتخار، استفاده از طنز و شوخی بوده است. از موش و گربه عبید زاکانی تا جوک ساختن، از انتقاد مستقیم تا پچ ‌پچ کردن در گوش‌ها و ساختن شایعه‌های مختلف و عنوان کردن آن در اتوبوس و تاکسی و خیابان و اداره، راه‌حل‌هایی است که مردم برای مقابله با مدیریت‌های ناتوان و غیرشفاف به عمل می‌آورند که مدیران نباید از این انتقادها بهراسند، بلکه باید کسری‌های کار را در دل همین جوک‌ها پیدا کنند و به بازسازی خود و سازمان بپردازند.

*سازمان‌ها بدون شک در بازسازی خود، ضمن استفاده از همه شیوه‌های مدیریتی نیاز به  تغییر کوتوله‌های خود، شناسایی توانایی همه کارکنان،  به کارگیری نیروهای مناسب در مسئولیت‌های هم اندازه، شفاف‌سازی، توجه به‌ارتباطات و پاسخگویی مناسب، استفاده از فناوری‌های جدید .

*اجرایی کردن نظام پیشنهادات .

*نهادینه کردن فرهنگ نقد و نقد پذیری در سازمان .

*پرورش و توسعه مدیران اجرایی کشور را یک ضرورت برای مجموعه‌های اجرایی کشور .

اما بدون شک با انتقاد کردن، همه مشکلات حل نمی‌گردد، این را همه قلم به دستان هم باور دارند، ولی همیشه یک راه حل برای مردم همیشه بیدار این سرزمین پرافتخار، استفاده از طنز و شوخی بوده است. از موش و گربه عبید زاکانی تا جوک ساختن، از انتقاد مستقیم تا پچ ‌پچ کردن در گوش‌ها و ساختن شایعه‌های مختلف و عنوان کردن آن در اتوبوس و تاکسی و خیابان و اداره، راه‌حل‌هایی است که مردم برای مقابله با مدیریت‌های ناتوان و غیرشفاف به عمل می‌آورند که مدیران نباید از این انتقادها بهراسند، بلکه باید کسری‌های کار را در دل همین جوک‌ها پیدا کنند و به بازسازی خود و سازمان بپردازند.

*سازمان‌ها بدون شک در بازسازی خود، ضمن استفاده از همه شیوه‌های مدیریتی نیاز به  تغییر کوتوله‌های خود، شناسایی توانایی همه کارکنان،  به کارگیری نیروهای مناسب در مسئولیت‌های هم اندازه، شفاف‌سازی، توجه به‌ارتباطات و پاسخگویی مناسب، استفاده از فناوری‌های جدید .

*اجرایی کردن نظام پیشنهادات .

*نهادینه کردن فرهنگ نقد و نقد پذیری در سازمان .

*پرورش و توسعه مدیران اجرایی کشور را یک ضرورت برای مجموعه‌های اجرایی کشور .

اما بدون شک با انتقاد کردن، همه مشکلات حل نمی‌گردد، این را همه قلم به دستان هم باور دارند، ولی همیشه یک راه حل برای مردم همیشه بیدار این سرزمین پرافتخار، استفاده از طنز و شوخی بوده است. از موش و گربه عبید زاکانی تا جوک ساختن، از انتقاد مستقیم تا پچ ‌پچ کردن در گوش‌ها و ساختن شایعه‌های مختلف و عنوان کردن آن در اتوبوس و تاکسی و خیابان و اداره، راه‌حل‌هایی است که مردم برای مقابله با مدیریت‌های ناتوان و غیرشفاف به عمل می‌آورند که مدیران نباید از این انتقادها بهراسند، بلکه باید کسری‌های کار را در دل همین جوک‌ها پیدا کنند و به بازسازی خود و سازمان بپردازند.

*سازمان‌ها بدون شک در بازسازی خود، ضمن استفاده از همه شیوه‌های مدیریتی نیاز به  تغییر کوتوله‌های خود، شناسایی توانایی همه کارکنان،  به کارگیری نیروهای مناسب در مسئولیت‌های هم اندازه، شفاف‌سازی، توجه به‌ارتباطات و پاسخگویی مناسب، استفاده از فناوری‌های جدید .

*اجرایی کردن نظام پیشنهادات .

*نهادینه کردن فرهنگ نقد و نقد پذیری در سازمان .

*پرورش و توسعه مدیران اجرایی کشور را یک ضرورت برای مجموعه‌های اجرایی کشور .

 

[box type=”info”]در هفته آینده به سکوت سازمانی خواهیم پرداخت.[/box]

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: