مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

قانون می گوید – کمک هزینه بارداری چیست؟

[box]مخابرات ما – آیا می دانستید کمک هزینه دوران بارداری به همه خانواده تعلق می گیرد؟[/box]

تنظیم برای انتشار: همراه

منبع: قانون کار

♦️مخابرات ما – بر اساس تعریفی که بند ٩ ماده ٢ قانون تامین‌اجتماعی از کمک‌هزینه دوران بارداری کرده‌است، این کمک وجهی است که در ایام بارداری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، به جای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود. اگرچه در ماده (۶٧) قانون تامین‌اجتماعی پرداخت این مبلغ برای بیمه‌شده زن و همسر بیمه‌شده مرد در نظر گرفته شده ‌است، ولی در حال حاضر این کمک هزینه فقط به بیمه‌شده اصلی (زنان بیمه‌شده) پرداخت می‌شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: