مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

سردبیر- امروز یکشنبه در مورد استان تهران تحقیق میکنم.

مخابرات ما- مسائلی پیش آمد که نتونستم سریع برخی اقدامات راانجام دهم یا موضوعاتی رو بررسی کنم.

یکی از انها مشکلی بود که دوستان استان تهرانی در مورد اپلای و مخالفت با انتقال آنان درج کرده بودند.

قول میدهم امروز یکشنبه بررسی و خدمت شما نتیجه بررسی را اعلام کنم.

یکی دو موضوع دیگر هم هست که امروز سر وقتش میروم.

  1. برج خنک کن می گوید

    به امید موفقیت های بیشتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.