مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

طنز امروز- #۱* روی اعصاب مشتری!

مخابرات ما (زبون دراز) – ای آقا! هر چی ما هیچی نمی گوییم جلوتر می آید!

هر چی ما کوتاه می آییم تا بیخ سبیل ما هم آمده است! …. چیزی نمانده راه تنفس ما را بند بیاورد به جرم بزرگی و هرمی بودن دماغ مبارک!
آقا اصلا ما هیچی! خود ما، به جان هر چی آدم مزاحمه به این تصویر نگاه کنید:

چیه؟ کافی نیست؟ بفرمایید این هم صفحه دوم!

این پیامها همه بطور کاملا تصاعدی از سوی همراه اول برای سیم کارت اعتباری من آمده است! … که چی؟!

“زبون دراز عزیز! شارژ شما به زیر ۴۰۰ تومان رسیده است! زود بر #۱* شارژ بخر وگرنه بیچاره ات میکنم!”

مگر از دست این پیام وامونده خلاصی دارید؟ هر تکانی که به گوشی بدهید یک بار این پیام می آید! … اصلا توجه ندارد که همین ده ثانیه پیش این پیام برای ما تکرار شده است …. خلاصه آنقدر روی اعصاب شما می رود تا اینکه بروید شارژ بخرید!

البته آنقدر حرص شما را درآورده است که بلانسبت غلط می کنید از #۱* خرید کنید … با خودتان می گویید برود سرش به سنگ بخورد … وامونده! ….

این تنها دسته گل همراه اول برای تبلیغ  #۱* نیست! در روز هزاران بار برایش چپ و راست تبلیغ میکند!

…. اصلا یک سوال! ….

مگر این  #۱* کیست که اینقدر سنگش را به سینه میزنید؟ …. خود همراه اول هم که باشد نمی توانید بخاطرش اینقدر روی اعصاب آدم بروید!

شرکتهای فروشنده شارژ, بیچاره ها خودشان را هفت هشت لا میکنند, پول تبلیغ رادیو نلویزیونی می دهند تا بتوانند بفروشند ولی  #۱* …. دنیا را در دست گرفته است!

حرفم را با یک سوال تمام میکنم!
زبون دراز میخواهد بداند که این شرکت مربوط است به پسر آقای مهندس صدوقی یا خیر!؟ … البته پاسخش برای زبون دراز مهم نیست , ولی شاید برای مهندس مهم باشد !

 

  1. همكار می گوید

    وای زبون دراز عصبانی میشود اره دیگه این که سئوال کردن نداره یا مربوط به فرزندشون میشه یا یه وابستگی دارند حتما من وشما که نمیتونیم …………..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.