مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

گفتگوی خبری با رئیس هیئت مدیره شرکت شسکام در رابطه با مجمع.

[box]مخابرات ما- امروز مجمع صاحبان سهام شرکت شسکام برگزار شد.مهندس مهدوی در این باره با ما گفتگو کرد.[/box]

 

مخابرات ما- مهندس مهدوی رئیس هیئت مدیره شسکام و مشاور مدیر عامل مخابرات ایران امروز در گفتگو با مخابرات ما در باره مجمع صاحبان سهام شرکت شسکام صحبت کرد.

مهندس مهدوی گفت امروز مجمع صاحبان سهام با شرکت اعضای هیئت مدیره برگزار شد و در نهایت قرار شد نزدیک به ۲۰ درصد سود به سهامداران پرداخت گردد.

از ایشان در باره افزایش سرمایه اخیر شرکت مخابرات سوال کردیم و اینکه آیا به این آورده اخیر که هنوز بطور قطعی به سهام تبدیل نشده است سودی تعلق میگیرد یا خیر.او گفت اعضای هیئت مدیره پس از گفتگو با مخابرات ایران به این نتیجه رسید که به آورده مالی و واقعی -تا این لحظه- سود پرداخت کند.

معنای این حرف این است که همه سود بین آورده های نقدی کارکنان و آورده قبلی مخابرات توزیع می شود ولی از آنجا که مخابرات دارای ۴۹ درصد و کارکنان ۵۱ درصد از سهام هستند , مخابرات از محل مسئولیت های اجتماعی سهم سودش را به ۵۱ درصدی ها برمیگرداند.با این حساب سود هر سهم نزدیک به ۲۰ درصد خواهد بود.

از مهندس مهدوی رئیس هیئت مدیره شسکام در مورد زمان توزیع سود سوال کردیم.ایشان گفت انشاءالله بزودی از همین فردا در این مورد جلسه ای خواهیم داشت تا در مورد زمان تقسیم سود تصمیم بگیریم.

در مورد پایان زمان دو ساله ماموریت اعضای هیئت مدیره و تجدید انتخابات در زور مجمع سوال کردیم.مهندس مهدوی می گوید فعلا انتخابات دو هفته به تاخیر افتاد برای اینکه نمایندگان استانی بتوانند مدارک خود را کامل کنند و وکالتهای قانونی را از اعضا اخذ کنند.

دو موضوع دیگر نیز در گفتگوی ما مطرح شد.

سود سهام برای سال ۹۴ دقیقا مشخص شد. نحوه تقسیم سود درست مثل سال ۹۵ خواهد بود که تفاوت آن هم برای سال ۹۴ و هم برای سال ۹۵ به دارندگان ۵۱ درصدی سهام -یعنی کارکنان- بازگردانده می شود.

موضوع آخر معرفی افراد جدید است! آیا شرکت مخابرات پس از پایان ماموریت قدیمی ها افراد جدیدی معرفی کرده است؟ مهندس مهدوی در این مورد توضیحی نداد ولی گفت با توجه به اینکه انتخابات دو هفته به تاخیر افتاده بهتر است در این مورد بعدا صحبت کنیم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.