Ultimate magazine theme for WordPress.

اختصاصی- جلسه شورایعالى هماهنگى تشکلهاى کارگرى با نمایندگان مدیریت مخابرات.

6

[box]مخابرات ما- امروز برای هماهنگی و نزدیک کردن دیدگاهها جلسه ای مهم در شرکت مخابرات ایران برگزار شد.[/box]

مخابرات ما – امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر جلسات مهمی در شرکت مخابرات ایران برگزار شد.جلساتی که هماهنگی اولیه آن از دو هفته پیش در حال انجام بود.

گزارشی که اینک می خوانید از سوی نمایندگان تشکلهای مناطق استانی , شرکت کننده در جلسه برای مخابرات ما ارسال شده است:

[box type=”info”]نمایندگان تشکلهاى قانونى مناطق استانى مخابرات در قالب شورایعالى هماهنگى تشکلهاى کارگرى با جناب آقاى امیر جهانى و جناب آقاى پوررمضانى نمایندگان مدیریت مخابرات در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه مورخ ٩۶/۴/٢۶ جلسه مشترک برگزار کردند ،
در این نشست که در فضاى تفاهمى و با رویکرد سازنده طرفین برگزار شد نمایندگان تشکلها نقطه نظرات و دیدگاههاى خود را در خصوص ادغام و یکپارچه سازى مخابرات و ساختار تشکلها بیان نمودند و با استماع سخنان و پیشنهادهاى جناب آقاى امیر جهانى در خصوص تشکیل تشکل کارگرى سراسرى مخابرات برآمده از انتخاب نمایندگان تشکلهاى قانونى استانها و نمایندگان کارگرى در استانهاى فاقد تشکل توافق نمودند .
جامعه کارگرى مخابرات مراتب تقدیر و تشکر خود را از نگاه مثبت و دیدگاه سازنده نمایندگان مدیریت اعلام مى نماید .[/box]

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

نظرات