مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

کاریکاتور- مشکل ما مشکل ماست یا نه؟!

مخابرات ما – این کاریکاتور نظر مرا جلب کرد.به محض دیدن آن این سوال به ذهنم رسید که واقعا در جامعه ما مشکل چیست؟

آیا راه حل های خوب و متناسب با مشکل ارائه نمی کنیم!؟

یا اینکه اصولا مشکل را درست نشناخته ایم و راه حلهای بی تناسبی ارائه می کنیم!؟

هر چه هست, راه حلهای ما به جواب نمی رسد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.