Ultimate magazine theme for WordPress.

ربیعی در خبر ۲۰:۳۰ می گوید می خواهیم کارفرمای اولیه را مسئول بدانیم

10

[box]مخابرات ما- ساعتی قبل در خبر ۲۰:۳۰ ربیعی وزیر کار به مورد مهمی اشاره کرد.[/box]

مخابرات ما – امشب, ساعتی قبل در بخش خبری ۲۰:۳۰ ربیعی وزیر کار به موضوعی بسیار مهم اشاره کرد که اخیرا مورد اختلاف زیادی واقع شده است.

چندی قبل حکمی از نقض شد که از سوی معاون وزارت کار امضا شده بود. در این حکم آمده بود که مسئولیت اصلی اجرای قوانین پیمانکاری در رابطه با کارگران متوجه کارفرمای اولیه است.

امشب دوباره وقتی وزیر از کارگران معدن حرف میزد به این موضوع اشاره کرد که در یکی از معاونتهای وزارتخانه روی این طرح کار میکنیم که مسئولیت اجرای قانون متوجه کارفرمای اولیه است گرچه در دست پیمانکاران ده دست چرخیده باشد.

امشب تمام اینترنت را زیر و رو کردیم.کند و کاوش کردیم.دریغ از یک خط از این خبر.

بنابراین از شما می خواهیم این خبر را ته ذهن خودتان نگه دارید تا ببینیم فردا در رسانه ها چیزی منتشر می شود یا خیر.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

نظرات