مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

شما نوشته اید-بازنشستگی به برنامه ای پایا و ماندگار نیاز دارد.

[box]مخابرات ما- بازنشستگی موضوعی بسیار مهم است که برای پذیرنده آن به برنامه ریزی و تدبیر نیاز است.این نوشته در همین مورد است.[/box]

[box]

اکبری

 

سر دبیر جان سلام .

یک مقدمه وبعد اعلام نظر ونتیجه گیری! جنگ سیاه وسفید از اول خلقت وهبوط انسان بر زمین بوده وتا یوم یبعثون نیز خواهد بود!شما اصحاب رسانه برخی نماد روشنائی ونور وسپیدی هستید وبرخی نماد ظلمت!وچه نیک !که شما کلهم نورید!نور علی نور!یهدا.. لنوره من یشا…” الی اخر .شرکت مخابرات ایران بدلیل نداشتن اتاق فکر مدیریتی سازمان یافته وبا ثبات وپایدار واسترhتژی بلند مدت و… همواره سکان هدایت وتدبیرآن هر از گاهی در اختیار فردی است که با اندیشه وخرد وضعی خود کشتی طوفان زده را گاه تا پرتگاه کناره های اقیانوس هستی می کشاند وگاه آنرا به ورطه هولناک گرداب اقیانوس هدایت می نماید .ما از بدو خصوصی سازی تاکنون هرگز ندیده ایم که قوانین ثابت وپایدار ومتقن برای هدایت کشتی شرکت مخابرات تصویب شود.!همین تصمیمات لحظه ای – سلیقه ای- وشخصی هیئت مدیره ومدیر آن ارشد است که چنین بلائی را بر سر شرکت آورده است.وامروز در خصوص بخشنامه ای که عنقریب است ابلاغ شود!ایا صحیح است که بدلیل نبود قانون متقن ودستورالعمل پویا ومانای بازنشستگی ! برخی از همکاران برای سیکل زمانی چند ماهه اینچنین متضرر شوند .!؟ همکاران دیپلمه ای که سال گذشته در اسفند ماه خود را باز نشسته نمودند برخی نتوانستند از مزایای بخشنامه بازنشستگی!تشویقی بهره مند شوند!چرا!؟ ایا این تفاوت که سبب فشارهای خانوادگی ومشکلات بیماری و… برای همکاران ایجاد می شود را نمی توان با خرد اندیشمندان ومتعهدان وهمکاران از خانواده مخابرات بر طرف نمود!؟ به نظر این حقیر می شود!؟ اتخاذ رویکرد تصویب وابلاغ بخشنامه بازنشستگی تشویقی که تابع شرایط وسلیقه ودیدگاه مدیریت به صورت مقطعی !!!اساسا” نشانه ضعف وسوء مدیریت وعدم تعهد تصمیم سازان است!بخشنامه بازنشستگی الزاما” نیاز به دستورالعملی پایا ومانا وبا ثبات وقانون مند برای همه دوران آینده وبرای تمامی پرسنل وخارج از چارچوب سیلقه های فردی اعضاء هیئت مدیره ومدیر عامل دارد!اگر این بت بد شگون اندیشه ورویکرد ابلاغ مقطعی شکسته شود !یقینا” مایه ثبات وآرامش وافزایش انگیزه کارکنان مخابرات در کل کشور می گردد.فراموش نکنیم !ما در ایران اسلامی تنها مدیریتی ناظر بر سود ودرآمد نداریم!بخش اساسی اقتصاد اسلامی ما !کسب درامد وسود در پرتو ارائه خدمت وحفظ کرامت انسانی مردم است!همانا مگر نه اینکه پیامبر ما فرموده است” ومن جز برای تعالی مکارم اخلاق مبعوث نشده ام”.ایا با اندیشه ورویکر دتمامی هیئت مدیره ها ومدیران عامل قبلی وبرایند خرد اتاق فکر این عزیزان اندک مجالی وفضائی برای تعالی روح وجان همکاران وخانواده آنها فراهم نموده ایم.!؟بیائیم تا وقت باقی است ودر مسند قدرت جلوس نموده ایم زمینه خشنودی خدا را فراهم نمائیم.

[/box]

  1. همکاررسمی می گوید

    بله بازنشستگی بایستی با یک چارچوب و بدون تبعیض قانون مند و ماندگار باشدو اینکه یک سال با یک شرایط سال بعد با شرایط دیگر این همان مصداق بی عدالتی است و گروهی فایده بسیار و گروهی زیان بسیار .
    مثلا بایستی ملاک خدمت سی سال خارج از در نظر گرفتن مدرک باشد و برای همه یکسان باشد .اگر فردی لیسانس باشد و دیگری دیپلم و یکی با پاداش و دیگری صرف اینکه مدرک دارد و بایستی بماند و جبرا او را وادار تا بماند و منتظر بماند و از ان طرف خدمتش برود بالای سی سال و به ازا هر سال اضافه از پاداش تشویقیش کم شود تا به ۳۵ برسد و حذف شود پاداشش کامل این عین بی عدالتی است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.