Ultimate magazine theme for WordPress.

پیشرانها، یک حرکت علمی,در خور مخابرات بزرگ!

7

[box]مخابرات ما – مجموعه ای از آمارها با فرمولهایی جالب در شرکت مخابرات دیدم که امیدوار شدم.[/box]

 

مخابرات ما – یک شرکت بزرگ را نمی توان با ایده های پس ذهن یک یا چند مدیر اداره کرد.باید همه چیز شفاف و روشن ,در عین پیچیدگی قابل فهم باشد.اما در پس این ایده های روشن تفکری علمی دیده شود.

امروز این تفکر را دیدم.

امروز جداول و آمارهایی را در مخابرات دیدم که در مورد پیشرانهای مثبت و منفی – درآمد ,هزینه-  بود.هزاران پیشران تعریف شده بود که بر مبنای داده های واقعی در شرکت , واقعا می تواند کمک های موثری به مدیران بکند.

پیشرانهای مثبت و منفی در باره درآمد-هزینه  , در کنش با یکدیگر داده های خوبی به شما می دهد.از آنجا که ممکن است این آمارها محرمانه باشد از ذکر جزئیات خودداری میکنم اما حیف است اگر هیچ ذکری از این کار زیبای علمی نشود.

البته مثل همیشه پاشنه آشیل این کار زیبا , آمارهای نه چندان درست و دلچسب استانها بود. هزاران پیشرانی که محتاج توجه مدیران است یتیم مانده اند.اما با این وجود برای شروع بسیار خوب بود.

باور کنید دو سه ساعتی توی این آمارها قدم زدم و نگاه کردم. کاش استانها بسرعت بفهمند فراهم کردن این یک صفحه اکسل کار بسیاری برده است.لذا باید آن را با داده های واقعی و درست پر کنند.

هر کسی چنین کاری کرده , شایسته تقدیر است.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

نظرات