Ultimate magazine theme for WordPress.

شما نوشته اید – آقای مدیر عامل دنیای امروز بر پایه احترام متقابل بنا شده است!

22

[box]مخابرات ما – آنچه در این سایت نوشته می شود دیدگاه مستقیم نویسندگان و یا اعضای سایت و خوانندگانش است.این را بخاطر داشته باشید و همیشه نام نویسنده را نیز بخوانید.این متن , قلم یکی از خوانندگان سایت است.[/box]

نوشته : محمودی

مخابرات ما- در دنیای امروز، ارتباطات بر پایه احترام متقابل بنا می شود.لذا نظر  آقای مدیر عامل شرکت مخابرات ایران را به مطالب زیر جلب میکنم:

 • ۱-ده سال یا یک دهه فعالیت بی چشم داشت در راه رضای خدا و قشر زحمکتش مردم قابل احترام است.
 • ۲-تحمل هرگونه اتهام و تندگویی و اعتقاد راسخ به خدمت بی آنکه بخواهی دیده شوی یا مورد تشویق قرار بگیری قابل احترام است.
 • ۳-انجام کار فرهنگی و فرهنگسازی با هزینه شخصی به تنهایی و اداره مشکلات شخصی در این دوره و زمانه قابل احترام است.
 • ۴-پیگیری امور کارکنانی از راه نزدیک و دور ، آشنا و غریبه ، وقت و بی وقت و … قابل احترام است.
 • ۵-خروجی یک صفحه از یک سایت که معادل یک سال کار یک شرکت باشد قابل احترام است.
 • ۶-صداقت، راستی و یکرنگی در این زمانه قابل احترام است.

 

و اما …
آقای مدیر عامل…

 • ۱-تکرار خطای گذشتگان قابل احترام نیست.
 • ۲-شعارسازی و وعده بازی قابل احترام نیست.
 • ۳-مدیران هر شرکت تنها محرمان آن شرکت نیستند.نامحرم دانستن کارکنان یک شرکت قابل احترام نیست.
 • ۴-هزینه کردن از حق کارمند در زمانه ای که حقوق کارمند با تاخیر و کاستی پرداخت می شود قابل احترام نیست.

پس آقای مدیر عامل احترام را از یاد نبرید!

آقای مدیر عامل سمیناری پرهزینه در کیش با حضور مدیران برگزار نمودید که در خصوص آن چند سوال از شما داشتم:

 • ۱-در این اوضاع وخیم رفاهی لزوم برگزاری سمینار در جزیره کیش و عدم استفاده از ویدیو کنفرانس چیست؟
 • ۲-مدیران فعلی شرکت یا چند وقتی است که بازنشسته شده اند یا چند سوایی دیگر بازنشسته می شوند و می روند پس تنها آموزش این گروه چه سودی به حال آینده شرکت دارد؟
 • ۳-گزارش خروجی ره نگاشت در سال ۹۵ تاکنون منتشر نشده است.چگونه باید به سراغ ره نگاشت سال ۹۶ رفت؟

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

نظرات