مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

قانون می گوید – نوبتکاری و شبکاری ؛ قوانین مربوطه

[box]مخابرات ما – شما در مورد شب کاری و نوبت کاری سوالاتی پرسیده اید.مجموع پرسش شما و پاسخ نویسنده ما را بخوانید.[/box]

نویسنده : حسین 

مخابرات ما- یکی از اعضای سایت در مورد نوبت کاری و شب کاری سوالاتی پرسیده است.بهمین دلیل سوالات ایشان را از سردبیر گرفتم تا بتوانم پاسخ کاملی بدهم.این توضیح را هم بدهم که از این پس قول داده ام بطور مرتب به سایت سر بزنم و پاسخ سوالات شما را در حد توان بدهم.

اما حالا ابتدا سوال دوست گرامی ما , علی  را بخوانید:

[box type=”custom” bg=”#3498ba”]

علی

جناب سردبیرباسلام وتشکرازاینکه پیگیرحق کارمندان هستید لطفا این روهم بصورت سئوال مطرح فرمائید که اززمان خصوصی شدن دریافت نکردیم ،کارمندرسمی هستیم وسه شیفت کارمی کنیم ودرتمام ایام تعطیل سرکارهستیم ولی:
– چنانچه روزهای کاری کارگران نوبتی با تعطیلات رسمی برخورد نماید کار در این ایام برای این قبیل کارگران متضمن چه امتیازی می تواند باشد ؟

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد .   ….تشکر

.[/box]

دوست عزیز , سعی کردم مجموعه کاملی از پاسخ ها را به شما بدهم.اتفاقا در گذشته نیز همین مطلب را برای اطلاع شما در سایت منتشر کرده بودیم اما این بار کاملتر و منسجم تر به نظرتان می رسانیم.امیدوارم شما را راضی کند.

 

[box bg=”#3498ba”]

 

نوبتکاری و شبکاری

 

۱-فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کار چگونه محاسبه می شود ؟

جهت محاسبه در صد فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد لازم است یکصد و هفتاد و شش ساعت اول کارکرد  هر کارگر در طول ماه از کارت تایمکس استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب (۲۲ الی ۶ صبح ) مقارن بوده محاسبه گردد . چنانچه نسبت محاسبه شده به نیم (نصف) نزدیک باشد فوق العاده نوبت کاری معادل ۵/۲۲درصد مزد و چنانچه به سی و سی صدم (۳۳/.) نزدیک باشد میزان فوق العاده ۱۵ درصد خواهد بود . به طور مثال چنانچه کارگر نوبت کاری در طول ماه ۱۹۰ ساعت کارکرد داشته باشد و از ۱۷۶ ساعت اول کارکرد مزبور حدود ۸۷ ساعت به ساعات شب افتاده باشد فوق العاده نوبت کاری ۵/۲۲ درصد خواهد بود .

 

۲-آیا کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می کنند نوبت کار هستند و آیا می توانند از فوق العاده نوبت کاری استفاده کنند ؟

کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد توافق ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت  می کنند با عنایت به تعریف کار نوبتی موضوع ماده ۵۵ قانون کار نوبت کار نبوده و محق به دریافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولی چنانچه با توجه به عرف و روال کارگاه به این قبیل کارگران وجهی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری پرداخت شده باشد دریافت آن جزء حقوق مکتسبه کارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خواهد شد .

 

۳- گردش کار در طول ماه پرداخت فوق العاده نوبت کاری به کارگران را موجب می شود شمول این فوق العاده به مدت زمان مرخصی استحقاقی و تعطیلات رسمی بر چه مبنایی می باشد ؟

شرط پرداخت فوق العاده نوبت کاری به کارگران نوبت کار گردش کار در طول ماه خواهد بود. بنابراین چنانچه گردش کار در محدوده یک ماه تحقق پیدا کند گر چه یک یا چند روز از ماه را کارگر در مرخصی استحقاقی یا در تعطیلات به سر برده باشد با توجه به گردشی شدن کار در آن ماه فوق العاده نوبت کاری متعلقه را به صورت کامل دریافت خواهد داشت ضمناً در ایام مرخصی استعلاجی با توجه به اینکه کارگر از سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد دریافت می کند پرداخت فوق العاده نوبت کاری برای ایام مذکور مورد پیدا نمی کند .

 

۴- یکی از روزهای کار کارگران نوبتی با روز جمعه برخورد کرده است در این صورت آیا ۴۰% فوق العاده برای کار در روز جمعه شامل آنان نیز می شود ؟

چنانچه روز کاری کارگران نوبت کار به روز تعطیل هفتگی جمعه برخورد کند مورد از مصادیق کار در روز جمعه و الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می باشد و در این صورت این قبیل کارگران محق به دریافت ۴۰% فوق العاده موضوع تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار نیز خواهند بود .

 

۵ – آیا فوق العاده نوبت کاری ناظر بر مزد روز جمعه ، تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز می باشد ؟

درصدهای نوبت کاری پیش بینی شده در ماده ۵۶ قانون کار کل مزد ثابت یا مزد مبنای دریافتی ماهانه را شامل بوده و باید برای روزهای تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز محاسبه و پرداخت گردد.

 

۶- ساعت کار اضافی کارگران نوبت کار چگونه محاسبه می شود ؟ چنانچه  فی المثل پس از بیست روز ۱۷۶ ساعت تعیین شده در ماده ۵۷ قانون کار انجام شده باشد آیا انجام کار پس از آن اضافه کار خواهد بود ؟

با عنایت به ماده ۵۷ قانون کار برای کارگرانی که در طول ماه به طور نوبتی کار می کنند تا سقف ۱۷۶ ساعت کار ( در چهار هفته متوالی ) اضافه کاری مفهوم نداشته و در واقع پس از انجام ۱۷۶ ساعت کار اضافه کاری مصداق پیدا می کند. متذکر  می گردد ۱۷۶ ساعت مذکور در هر مقطع زمانی از چهار هفته متوالی می تواند انجام شود.

۷-  در موسسه ای از مدتها قبل فوق العاده نوبت کاری کارگرانی که نوبت های کارشان در صبح و عصر واقع می شود ۱۵% بوده است آیا کارفرما می تواند  فوق العاده مزبور را کاهش دهد ؟

در صورتی که واحدی از قبل اقدام به پرداخت فوق العاده های نوبت کاری بیش از میزان مقرر در قانون نموده و این پرداختها تا کنون ادامه یافته باشد اجرای آن به عنوان شرایط کار تلقی و هرگونه تغییر در آن با موافقت کارگران امکان پذیر خواهد بود .

 

۸- کارگرانی که گردش کار آنان به صورت صبح و عصر باشد و روزانه مثلاً یک ساعت از نوبت کار عصر آنان در ساعات شب واقع شود آیا مشمول همان فوق العاده  ده درصد قرار می گیرند ؟

کارگرانی که گردش کاری آنان به صورت صبح و عصر باشد مشمول ده درصد فوق العاده نوبت کاری قرار می گیرند و واقع شدن یک ساعت کار عصر در محدوده ساعت کار شب تغییری در تعریف کار گردشی به صورت صبح و عصر و فوق العاده مربوطه که ده درصد است ایجاد نمی کند .

 

۹- آیا کارگرانی که از شکل کار نوبتی خارج شده و غیر نوبتی کار می کنند کماکان مشمول درصد نوبت کاری خواهند بود؟

چنانچه کارگران از حالت نوبتی به غیر نوبت کاری تغییر وضعیت داده باشند در این صورت پرداخت فوق العاده های نوبت کاری مقرر در ماده ۵۶ قانون کار به آنان مورد پیدا نمی کند مگر اینکه برای این پرداخت ها از قبل بین طرفین توافقی صورت گرفته باشد .

۱۰- آیا به مدت زمانی که کارگر نوبت کار در مأموریت ماده ۴۶ قانون کار به سر می برد مشمول فوق العاده نوبت کاری قرار می گیرد ؟

فوق العاده های نوبت کاری به کارگرانی پرداخت می شود که کارشان در محدوده زمانی یک ماه گردش داشته باشد به بیان دیگر شرط استفاده از درصدهای نوبت کاری تحقق گردش کار در داخل یک ماه می باشد . به این ترتیب چون با محقق شدن گردش کاری در طول ماه کارگر نوبت کار مشمول فوق العاده مربوط برای کل مزد ماهانه می شود بنابراین چنانچه مأموریت ها در ماههایی که در آن گردش کار انجام شده صورت گرفته باشد در شمول درصدهای نوبت کاری قرار می گیرد .

 

۱۱- در کار گاهی گردش کار کارگران به صورت صبح و عصر می باشد آیا تغییر آن در قالب صبح و عصر و شب امکان پذیر است ؟

تغییر گردش کار کارگران نوبت کار و افزایش تعداد نوبت های کاری آنان که متضمن تغییر گردش باشد چنانچه در سطح کارگاه صورت گیرد تغییر عمده شرایط کار تلقی و می بایستی برابر ماده ۲۶ قانون کار عمل گردد .

 

۱۲- مبلغی که به عنوان مزایای نوبت کاری به کارگران نوبت کار پرداخت می شود آیا در هنگام محاسبه مزایایی همچون اضافه کاری و عیدی جزء مزد مأخذ محاسبه منظور می گردد؟

نظر به اینکه از مزایای مقرر در ماده ۵۶ قانون کار به عنوان فوق العاده نام برده شده است لذا این مزایا جزء مزد کارگر نبوده و در محاسبه اضافه کاری ، عیدی و پاداش و سنوات خدمت و نظایر آن منظور نخواهد شد .

 

۱۳- با توجه به ماده ۵۷ قانون کار ساعت کار کارگران نوبتی در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز نماید این قاعده برای روزهای ۲۹ ،۳۰ و روز سی و یکم در ماههای ۳۱ روزه چگونه قابل اعمال است ؟

نظر به اینکه در ماده ۵۷ قانون کار اشاره گردیده که ساعات کار کارگران نوبت کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ساعت تجاوز نماید بنابراین با اعمال مراتب فوق در مورد کارگران نوبتی خود به خود موضوع ماههای ۲۹ ،۳۰ و ۳۱ روز مورد پیدا نخواهد کرد چون پس از خاتمه هر مورد از چهار هفته های متوالی ، چهار هفته متوالی بعدی شروع می شود ولی در هر حال چنانچه تاکید بر احتساب ساعت کار کارگران نوبتی در ماههای ۲۹ ، ۳۰ و ۳۱ روزه باشد این مقصود با لحاظ داشتن ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ساعت کار قانونی روزانه و در نظر گرفتن روزهای کاری کارگر در هر ماه حاصل خواهد شد .

 

۱۴- چنانچه روزهای کاری کارگران نوبتی با تعطیلات رسمی برخورد نماید کار در این ایام برای این قبیل کارگران متضمن چه امتیازی می تواند باشد ؟

کارگران نوبت کار نیز حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را خواهند داشت و در صورت مصادف شدن روزهای کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی ، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی و برای هر ساعت کاری چهل درصد علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت گردد .

 

۱۵- کارگری به طور مستمر در شب کار می کند منتهی به جای تعطیل جمعه شب  شب دیگری را در هفته تعطیل می نماید آیا وی مشمول ۴۰% فوق العاده پیش بینی شده بابت کار در روز جمعه خواهد بود؟

کارگرانی که به طور ثابت در شب کار می کنند ( کارگران غیر نوبتی ) چنانچه به جای تعطیل هفتگی جمعه شب به طور مستمر شب دیگری در هفته را به عنوان تعطیل هفتگی استفاده کنند با توجه به شمول حکم عام ماده ۶۲ قانون کار و تبصره های ذیل آن نسبت به کلیه کارگرانی که در مقاطع زمانی مختلف در طول شبانه روز به کار اشتغال دارند علاوه بر برخورداری از ۳۵% فوق العاده شب کاری موضوع ماده ۵۸ ، از ۴۰% اضافه مزد پیش بینی شده در تبصره یک ماده ۶۲ قانون مرقوم نیز بهره مند خواهند شد .

 

۱۶-حدود کار شبانه پیش بینی شده در ماده ۶۱ قانون کار برای تحقق ممنوعیت کار در شب به چه میزان می باشد ؟

به  نظر می رسد کار شبانه مورد نظر در ماده ۶۱ قانون کار ، کاری است که بیش از نیمی از ساعات کار عادی روزانه در ساعات ۲۲ شب الی ۶صبح روز بعد انجام شود . به این ترتیب در مواردی که کمتر از نیمی از ساعات کار عادی در ساعات شب انجام شده و یا ساعات اضافه کاری کارگر در ساعات شب واقع شود کار شبانه مورد نظر در ماده ۶۱ قانون کار نبوده و مشمول ممنوعیت کار در شب قرار نمی گیرد .

 

۱۷- کارگری که غیر نوبتی بوده و ضمناً شب کار نیز می باشد برای هر ساعت کار در شب ۳۵% فوق العاده دریافت می کند آیا وقتی این کارگر در مرخصی استحقاقی به سر می برد و یا در تعطیلات جمعه و تعطیل رسمی نیز مشمول فوق العاده شب کاری قرار می گیرد ؟

فوق العاده شب کاری فقط به ساعت کار کارگر غیر نوبتی که در محدوده ساعات ۲۲ شب و ۶ صبح واقع می شود پرداخت می گردد و در این زمینه ماده ۵۸ قانون کار نیز همین را بیان می نماید بنابراین در مرخصی های استحقاقی و تعطیلات هفتگی و رسمی که کارگر در کارگاه حضور ندارد استفاده وی از فوق العاده شب کاری که به انجام کار در شب اختصاص دارد مورد پیدا نمی کند .

 

۱۸- آیا کارگرانی که گردش کار آنان به صورت یک ماه صبح و یک ماه عصر و یا شب باشد مشمول فوق العاده نوبت کاری قرار می گیرند ؟

با توجه به ماده ۵۶ قانون کار که کار نوبتی را کاری شناخته است که نوبتهای آن در طول یک ماه گردش داشته باشد بدین لحاظ کارگرانی که به صورت یک ماه صبح و یک ماه عصر و یا شب کار می کنند نوبت کار نبوده و مشمول استفاده ازفوق العاده نوبت کاری نیز قرار نمی گیرند از طرفی چون این قبیل کارگران قانوناً غیر نوبتی تلقی می شوند در اجرای ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب که در فاصله بین ۲۲ و ۶ بامداد واقع می شود از ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی برخوردار خواهند شد .

 

۱۹- در کارگاهی روال این بوده است که نوبت کارانی که نوبت کارشان به ساعات شب بیافتد برای هر ساعت کار در شب علاوه بر فوق العاده نوبت کاری از فوق العاده شب کاری نیز بهره مند می شده اند آیا کارفرما می تواند تحت این عنوان که در قانون پرداخت فوق العاده شب کاری به کارگران نوبت کار پیش بینی نشده است به قطع این فوق العاده اقدام نماید ؟

چنانچه کارگاهی از قبل به کارگران نوبت کار خود بابت ساعت شیفت شب ، درصدی علاوه بر حق نوبت کاری پرداخت می نموده و این پرداخت ها استمرار یافته باشد تداوم آن جزء شرایط کار و عرف و روال کارگاه تلقی و قابل قطع نخواهد بود

[/box]

 1. کارشناس می گوید

  سلام شرکت مخابرات ایران ظلم زیادی در حق کارکنان شیفتی اعمال می کند

 2. اکبر می گوید

  همکارانی که بصورت شیفتی (نوبت کاری )کار میکنند، طبق ماده ۲۲اساسنامه شرکت مخابرات ایران برای روزهای تعطیل(جمعه و۲۶روز تعطیل رسمی )فوق العاده تعطیل کاری تعلق میگیردکه از ۸۸/۰۸/۱۸ تاکنون پرداخت نشده است.وفرمول محاسبه آن بصورت زیر است.
  حقوق یکماه را تقسیم بر ۳۰کنید، عدد حاصل را تقسیم بر ۷/۲۰ کنید که عددی مثل A بدست میاید،۴۰٪ عدد Aرا با خود عدد Aجمع کنیدکه حاصل یک ساعت فوق العاده تعطیل کاری خواهد بود‌ ، حال آنرا ضربدر ۶کنید، که حاصل فوق العاده تعطیل کاری یک روز خواهد شد.اگر بطور متوسط در هر ماه در ۵روز تعطیل رسمی در محل کار حاضر باشید ، عد حاصل را ضربدر ۵کنید. که برای حقوق ۳میلیون تومان ، ماهی حدود ۹۰۰هزار تومان میشود که سالی حدود۱۱میلیون وبرای ۷سال ، ۷۷میلیون تومان طلب دارید.

  1. مجید می گوید

   بنده بطور متوسط ماهی ۲۰ ساعت تعطیل کاری دارم و مجموعا حدود ۲۰۰۰ ساعت که اگر مبلغ معوقه را برمبنای مزد سال ۹۷ محاسبه کنیم حدود ۱۲-۱۳ میلیون تومان میشود.

 3. احسان می گوید

  با سلام
  تفاوت شبکاری با نوبتکاری چیست؟

  1. حسین می گوید

   باسلام
   در پاسخ به سوال احسان عزیز
   تفاوت شب کاری با نوبت کاری
   پاسخ: در محاسبه سابقه پرداخت حق بیمه، تفاوتی با همکاران روزکارتان ندارید، اما حقوق و مزایای دریافتی با هم تفاوت دارد. شب کاری به صورت شیفتی(نوبت کاری) نیست. به دیگر سخن، ساعت کاری شما طی هفته تغییر نمی کند. (فقط شب کار می کنید) بنابراین مشمول مقررات مربوط به شیفتی«نوبت کاری» نمی شوید. طبق ماده ۵۸ قانون کار، «برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی(غیر شیفتی) ، ۳۵درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.» به این ترتیب، باید مزد پایه شما نسبت به همکاران روزکارتان، ۳۵درصد بیشتر باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.