Ultimate magazine theme for WordPress.

زبون دراز- کسانی که بیشتر از ما می فهمند!

7

[box]مخابرات ما (زبون دراز) – خیلی ها از ما انتظار دارند چشم بسته هر چه می گویند انجام دهیم! [/box]

چرا؟

خب مشخص است! برای اینکه آنها بیشتر می فهمند! …حالا اگر نمی توانند توضیح بدهند تا شما هم قانع شوید , اشکال از شماست!

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

نظرات