مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

آموزش تایپ – زیباسازی متن ۱

clear – بقیه خط را پاک میکند.مثل زدم اینتر است.[clear]

add a divider – از خط بعد یک جداکننده میگذارد که علامت دایره و یا مریع در وسط آن است (راست یا چپ قابل تنظیم است. [divide style=”dashs” icon=”square” icon_position=”right” margin_top=”10″ margin_bottom=”10″ width=”medium”]

عملکرد آن مدیر است که چقدر [dropcap style=”square” color=”#1e73be” bgcolor=”#dd3333″ font=”arial”][/dropcap]در ثروت سازی موفق عمل کرده د ….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.