مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

امروز سه شنبه اخرین فرصت برای ارسال عکس مسابقه الو.. آنجا بهشت؟ … سلام بر خدا!

مخابرات ما. سلام دوستان . امروز آخرین فرصت است برای ارسال عکس های مسابقه رمضان.

عکس و فیلم و طرح و … هر چه دارید تا ساعت ۲۴ سه شنبه فرصت دارید.

ما هم در اولین فرصت برنده یا برنده ها را اعلام میکنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: