مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

امروز سه شنبه اخرین فرصت برای ارسال عکس مسابقه الو.. آنجا بهشت؟ … سلام بر خدا!

مخابرات ما. سلام دوستان . امروز آخرین فرصت است برای ارسال عکس های مسابقه رمضان.

عکس و فیلم و طرح و … هر چه دارید تا ساعت ۲۴ سه شنبه فرصت دارید.

ما هم در اولین فرصت برنده یا برنده ها را اعلام میکنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.