مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

تمدید ارسال اثر برای مسابقه عکس (الو ! … آنجا بهشت؟ خدایا …. سلام!)

ramezan-web-30darsad

مخابرات ما -سردبیر- دوستان خوبم سلام.

مسابقه عکاسی :

الو ….! آنجا بهشت؟ … سلام بر خدا!

موضوع عکس رمضان در مخابرات است.

این مسابقه بمدت ۷ روز دیگر تمدید شد. بنابراین تا ۱۴ تیر ماه می توانید عکس های خود را ارسال کنید.

بمدت دو روز عکس ها د رمعرض نگاه و قضاوت شما قرار می گیرد.

*****

اما در مورد مسابقه عکاسی با موضوع مخابرات.

تعداد ۳۷ قطعه عکس بدستمان رسیده است که برنده آن همین امشب اعلام شده است.می توانید عکس ها م نتیجه را اینجا بخوانید.

نتیجه مسابقه زمستانی عکاسی دیجیتال- با موضوع مخابرات در ایران

کلیه عکس های شرکت کننده در عکاسی دیجیتال- با موضوع مخابرات در ایران

****

poster-akkasi-mosabeghe

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: