مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

مستندات قانونی تاثیر حق جذب در حقوق بازنشستگی

مخابرات ما- باز هم شرکت مخابرات ایران اقدامی خلاف روال معمول انجام داد و حق جذب را از شمولیت بازنشستگی حذف کرد!

مخابرات ما- چرا مخابرات همیشه تصمیماتی می گیرد که مانند استخوان لای زخم باقی است و تولید دملی چرکی می کند! گاهی این شائبه ایجاد می شود که مخابرات با کسانی مشورت می کند که دوست دارند لنگشی در مسیر پرداخت کارکنان ایجاد کنند.بحث حق جذب یکی از این مباحث است.

 

در گذشته یعنی در زمان دولتی بودن مخابرات ، حق جذب پرداخت می شد و طبق عرف کارگاه در محاسبه حقوق بازنشستگی نیز موثر بود.

متاسفانه حق جذب پس از خصوصی شدن برای کارشناسان قطع شد ولی پرداخت آن برای مدیران ادامه یافت.جالب اینکه حق جذب مدیران در حقوق بازنشستگی و پاداش آخر خدمت آنان نیزموثر بود.

 

اکنون که حق جذب با تلاش های ده ساله کارکنان و انجمن های صنفی به بار نشسته است شرکت مخابرات حلاوت آن را به تلخکامی تبدیل و اعلام کرد که حق جذب در حقوق بازنشستگی موثر نیست!

بر اساس همین تصمیم مقرر گردید محاسبات تجدید و دوباره حق جذب محاسبه گردد.تاخیر در پرداخت حقوق ظاهرا به همین دلیل است.

 

حق جذب و کسوراتش

با جستجو درمیان تمامی مطالب و مستندات سایت های مختلف و قوانین جاری کشور فقط یک مورد یافت کردیم که حق جذب را (فقط در یک صورت) مشمول کسورات بازنشستگی نمی دانست.بخوانید:

 سایت بیلان مهر – بدون تاریخ

 1. از آنجا که در ماده ۲۶ قانون کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند مزد مبنا تعریف شده است، بنابراین فوق العاده جذب (بازار کار) جزء مزد نیست.
 2. چون فوق العاده جذب (بازار کار) مشمولین طرح های طبقه بندی مشاغل جزء مزد مبنا نیست لذا:
  تأثیرات افزایش مصوبات شورایعالی کار بر روی آن از ناحیه کارفرما الزامی نیست.
  در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و…) لحاظ نمی گردد مگر آنکه بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه نوع دیگری حاکم بوده باشد.

در همین یک مورد نیز گفته شده است:

  در محاسبه تبعات مزدی (اضافه کاری، نوبت کاری، مزایای پایان خدمت، عیدی و پاداش و…) لحاظ نمی گردد مگر آنکه بر اساس ضوابط داخلی پیمان دسته جمعی یا عرف و رویه کارگاه نوع دیگری حاکم بوده باشد.

با توجه به اینکه در عرف کارگاه و پیش از خصوصی سازی، حق جذب در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و .. موثر بوده است اینک مخابرات نمی تواند تاثیر آن را لغو کند.

 

مصوبه دیوان عدالت اداری در سال ۹۸

در آبان سال ۹۸ دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرد که بر اساس آن حق جذب در حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود.

متن صریح حکم دیوان عدالت اداری در مورد حق جذب و تبعات مزدی آن

به گزارش گروه رفاه و خدمات اجتماعی آوای جامعه ، پیرو شکایت تعدادی از شاکیان خصوصی با خواسته ابطال بند‌های الف و ج بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ مورخ ۹۰/۱۱/۲۳ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه ۹۰/۱۱/۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد.

در شکایت وکیل شکّات از صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان امور اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی چنین آمده بود:

“موکلان که همگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا هستند، پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق‌العاده‌ای به نام حق جذب دریافت می‌کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید میشده است. صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض، استعلامی از شورای توسعه مدیریت می‌گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ ۹۰/۱۱/۱ ذکری از حق جذب برای کسر سهم صندوق بازنشستگی نمی‌آورد و با توجه به پاسخ آن، به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه می‌کند که این بخشنامه با توجه به اینکه طی آن اعلام شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد، مورد اعتراض است. با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و اکنون با این بخشنامه لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت ارائه می‌شود. ”

بر اساس این گزارش هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، مقررات مورد شکایت را مغایر قانون دانست وبا اکثریت آراء رای به ابطال آن‌ها داد.

گفتنی است در نظریه هیات تخصصی استخدامی که در مورد شکایت مذکور به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شد، چنین آمده است:

“نظر به اینکه اولا به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ «درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند» و ثانیا به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و ثالثا به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸۶/۱۱/۸ در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند، مقرر داشته «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود»،.

بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آن‌ها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذارشده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌باید مقررات قانون تامین اجتماعی را بر آن‌ها اعمال کند و از آنجا که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط، کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۱۰۶ قانون مذکور دانسته است، لذا مغایر با قانون وقابل ابطال تشخیص داده می‌شود. “

 

با توجه به این مستندات مشخص است که مخابرات بر خلاف رویه جاری عمل کرده تا هزینه های خود را  با زیر پا گذاشتن حق طبیعی کارکنان و بازنشستگان جدید کاهش دهد.

گفته می شود بخش اعظمی از هزینه های مخابرات با همین عمل کاهش می یابد و شرکت مخابرات در مجموع سود ده خواهد شد!

اما این سودهای کاغذی که طی ده سال گذشته با نادیده گرفتن حقوق اولیه شاغلین بدست آمده باعث شده این شرکت نزد کارکنان و مردم از اعتبار بیفتد.امری که با پول حاصل نمی شود.

 

حرف آخر

حرف آخر ما همان نکته ای است که در ابتدا نوشتیم.چرا باید مخابرات عموما تصمیماتی بگیرد که مثل استخوان لای زخم همه را آزار دهد؟

چرا باید طرف مشورت  مخابرات همیشه کسانی باشند که به نوعی با محدود کردن منافع کارکنان به کاهش هزینه اقدام می کنند؟

این روش ها تاکنون نتیجه نداده است! مخابرات باید به اصل خویش بازگردد.

 

ممکن است دوست داشته باشید
21 نظرات
 1. همکار می گوید

  جناب سر دبیر با سلام
  من نمی دانم اینکه حق جذب در بازنشستگی تاثیر ندارد را از کجا آورده اید . حتی در تصمیم اخیر مبنی بر عدم تاثیر حق جذب در اضافه کاری و….. صحبتی از عدم تاثیر آن در بازنشستگی نگردیده است .
  همچنین اداره کل حقوقی تایید نموده است که فوق العاده حق جذب جزء کسور حق بیمه بازنشستگی و حتی پاداش سنوات پایان خدمت محسوب می گردد .

  1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

   در این بخش حرفتون درسته
   و قبول دارم
   عدم تاثیر در حقوق بازنشستگی نبوده توش.من اشتباه کردم
   در حقیقت تاثیرش بر پاداش بازنشستگی بوده
   کم سوادیه دیگه. سواد نیروی اسنانی نداریم اطلاعات هم کامل نیست اینجوری جابجا میشه

   1. همکار می گوید

    جناب سردبیر
    همین پیگیری های شما و همینکه این سایت را بالا نگه داشته اید و ….. می ارزد به علم آنانی که ( اگر علم هم داشته باشند ) تازه وارد شرکت شده اند و جاهلیت می کنند و همچنین افراد و مدیران بی درایت ما که برای حفظ میز و یا به دست آوردن میز هر کاری را انجام می دهتد .
    موفق و سربلند باشبد .

 2. ناشناس می گوید

  با سلام و احترام
  در حقوق این ماه، حق جذب در محاسبه اضافه کار و حق ماموریت اینجانب لحاظ نشده است…

 3. اتمام خدمت می گوید

  قابل توجه مدیران مخابرات
  هیچ کس بازنشسته نخواهد شد و ذره ای از حقمان نمی گذریم
  قطعا بهره وری شرکت کاهش خواهد یافت
  و حرف آخر اینکه قطعا از طریق سیستم قضائی محکوم خواهید شد
  پس قبل همه موارد ذکر شده حق همکاران را بدهید تا مجبور به گرفت حکم قضایی و بست حساب و الی آخر نشویم

 4. حسین از فارس می گوید

  سلام
  با تشکر از زحمات سردبیر گرامی
  بهترین و کم هزینه ترین راه جهت اعمال حق جذب در حقوق بازنشستگی شاغلین محترم این است که:
  مسئولین مخابرات با سازمان بازنشستگی رایزنی و توافق کنند برای همه افرادی که از زمان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی بازنشسته شده اند با توجه به آیین نامه سال ۸۹ کلیه گروهها و امتیازات بازنشستگان را بدهند و
  حق جذب اعمال کنند و احکام برای همه صادر نمایند و کسورات بازنشستگی به مانند آیتمهای صندوق تامین اجتماعی به سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت نمایند و سازمان بازنشستگی احکام را از زمان باز نشستگی بازنشستگان صادر نماید و احکام را با افزایش های سالیانه اعمال و پرداخت نمایند
  در غیر اینصورت دائما مورد اعتراض و شکایت خیل عظیم بازنشستگان می شود
  و طبق مقررات بهترین و شدنی ترین کار همین است

 5. رضا می گوید

  سردبیر گرامی این کامنت را در مقاله “سردبیر- طعم تلخ بی اثری حق جذب در محاسبه تبعات مزدی” گذاشته ام اما چون بنظر خودم مهمه اگر شما صلاح بدانید در این جا هم بگذارم.البته اگر شما لازم ندانید پاک کنید.
  ====
  سردبیر گرامی عرضی داشتم.من اطلاعات مالی قوی ندارم اما فکر می کنم از اول هم مشخص بود که وقتی آیتم حق جذب را در ستون سمت راست فیش گذاشته اند یعنی در زیر مجموعه سمت چپ فیش و آیتمهای اصلی حقوق قرار نداده اند خوب صبیعتا حق جذب تاثیری در تبعات مزدی ندارد و یک مبلغی است که همینطور تک و تنها در فیش ما جا خوش کرده.البته حتی در این حالت هم باید در بازنشستگی موثر باشد اما ……. جناب سردبیر گرامی من مطمئنم شما باهوش تر از ما هستید و خوب می دانید ریشه همه این مسائل برخلاف کامنتهای همکاران نه در سوء مدیریت بلکه در ذات خصوصی سازیه . من خیلی خیلی کفری می شم که می خوانم همکاران هی می گن سوء مدیریت!سوء مدیریت! بابا کدام سوء مدیریت؟ طرف خیلی هم خوب حالیشه و خوب می دونه چکار کنه اما یکنفر را گذاشته اند اونجا و چندبرابر حقوق ما را بهش می دهند و میگن بهر طریقی که شده هزینه ها را کم کن. از هر راهی که بلدی هزینه ها را کم کن.این یعنی خصوصی سازی که البته در ایران شده خصولتی سازی!اصل مطلب اینه بقیه حاشیه است!!!!

 6. شجاع می گوید

  سر دبیر محترم با سلام واحترام
  دررابطه با دستور معاون مالی شرکت در خصوص حذف فوق العاده حق جذب از اضافه کاری وپاداش پایان خدمت ، لازم است نکاتی از مصوبه ۸۹/۶ یادآوری کنم
  فصل اول – تعاریف وکلیات ، ماده ۱ بند ۳۴و۳۵
  ۳۴ – حقوق ودستمزد ثابت :عبارت است مجموع مزد شغل ومزایای ثابت به تبع شغل که با توجه به شغل مورد تصدی کارکنان و براساس انجام کاربه آنان پرداخت می شود.
  ۳۵- مزایای به تبع شغل :عبارت است از مزایایی که ارتباط مستقیم با شغل فرد داشته از قبیل فوق العاده جذب ، فوق العاده سرپرستی، فوق العاده شرایط کار ونظایر آن
  بنابراین تعاریف وبراساس فرمول محاسبه اضافه کار وهمچنین ماده ۳۵ مربوط به پاداش پایان خدمت ، حق جذب هم در اضافه کار وهم در پاداش باید لحاظ گردد.

 7. حق گو می گوید

  من یکی از اقوامم قبل از خصوصی سازی مخابرات در یکی از موسسات مالی به عنوان آبدارچی استخدام شد و بعداز چند سال لیسانس گرفت و شد تحویلدار همان موسسه بانکی ،در آن زمان ، کل دریافتی این فامیل ما اندازه یک ماه ماموریتم در مخابرات دولتی نمی شد .

  امروز همین فامیل ما ۱۶ میلیون تومان دریافتی رسمی و زیر حکم دارد با ردیف شغلی تحویلدار ساده

  و متاسفانه من مهندس این مملکت ، با ۳۰ سال خدمت و لیسانس از بهترین دانشگاه صنعتی کشور و فوق لیسانس برق الکترونیک از دانشگاه امیر کبیر و هزاران ساعت دوره های ضمن خدمت و مقاله و تالیفات ، زیر حکمم با احتساب حق جذب ، ۶ میلیون از این فامیل کمتر است .
  این فامیل ما الان ۱۲ سال سابقه دارد و ردیف شغلی اش همان تحویل دار ساده است .

  جناب آقای سلطانی و هیئت مدیره مخابرات ایران
  اگر این غارت و چپاول حق و حقوق من و خانواده ام نیست پس غارت به چی می گن ؟
  اگر این ظلم آشکارا و تعدی در حقوق دیگران نیست پس تعدی و ظلم به چی می گن ؟

  در زمان خصوصی سازی مخابرات ایران هم بنده چند تا نامه رسمی و درخواست دادم که در پرونده استخدامی ام هم درج شده است که نمی خواهم خصوصی بشوم و میخواهم در وضعیت دولتی باشم ولو با انتقال به یک سازمان دیگر دولتی اما کو گوش شنوا ؟ همه درخواست های قانونی من بدون اقدام و پاسخ قانونی راکد ماند و اعتنایی نشد .
  آقای سلطانی
  من راضی نبودم راضی نبودم خصوصی بشوم ، الان هم راضی نیستم چون آشکارا دارید حق و حقوق مرا پایمال می کنید !
  چرا گوش شما نمی شنود چرا از ایجاد تنش و ناراحت کردن کارکنان کک تان هم نمی گزد ؟

  1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

   سلام
   میشه بفرمایید شما د رکدام استان هستید؟
   هر استان برای خودش خودمختار عمل می کرد

 8. ناشناس می گوید

  سلام بقول شاعر …هرکسی کو دور ماند از اصل خویش ……باز جوید روزگار وصل خویش

 9. همکار رسیمی می گوید

  چطور می شه که برای مدیران در محاسبه اضافه کار، حق جذب لحاظ می شده و می شود اما برای کارشناسان محاسبه نمی شه. اون هم مدیران با ساعت اضافه کاری بالا و کارشناسان با ساعت اضافه کار اندک و ناچیز. برای بازنشستگی هم اگه قراره برای مدیران حساب بشه باید برای کارشناسان هم محاسبه بشه.
  ظلم بسیار است. سکوت هم باعث ظلم بیشتر می شود.

 10. ساده دل می گوید

  سردبیر جان دلتون خوش است
  دارن با وزارت کار رایزنی می کنن جذب رو‌ کلا حذف کنن حالا من و شما و دیگران دنبال تاثیر آن در فلان و فلان هستیم.
  جذب بهانه خوبی بود برای شروع فروش املاک و ‌چقدر حساب شده بود.
  امیدوارم این خبر صحت نداشته باشه ولی همه رو بازی دادن.

 11. داداش حسنعلی می گوید

  راه توجیه برای مخابرات باز است. این حکم دیوان مربوط به شرکتهای دولتی است. مخابرات دولتی نیست.

 12. همکار بازنشسته می گوید

  سی و دو سال شیفت کاری داشتیم مخابرات حتی آنرا در حکم نیاورد ولی کسر بیمه داشت.در پاداش آخر خدمت هم حساب نشد. قبلا بعنوان فوق العاده نوبت کاری در احکام بود. مخابرات میداند چه کند. !!!!!!

 13. ناشناس می گوید

  جناب سر دبیر واقعیت این است که چون می خواهند به ما بازنشستگان حق جذب بدن و بدنبال ان تاثیری در حقو قمان نداشته باشد این کار را کردند

 14. ناشناس می گوید

  آقای سردبیر مخابرات نمی خواهد استخوان لای زخم بگذارد این مدیران انتصابی هستند که کارکنان و شرکت را به زحمت می اندازند
  خداوند شر افرادی که خدمتگذار نیستند را از سر همه کم کند

 15. hamid می گوید

  ی خبری از حقوق بده لطفا

 16. ناشناس می گوید

  سلام سردبیر محترم درصورت امکان باهماهنگی تشکلها هرچه سریعتر برنامه ریزی دررابطه باتجمع اعتراضی درسراسراستانها بابت تصمیم غلط معاونت مالی داشته باشیم ممنون

  1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

   برای تشکل ها فرستادم

 17. همکار می گوید

  اوقات مان را تلخ کردید خدا اوقاتتان را تلخ کند توطئه های مخابرات برای پایمال کردن حقوق کارکنان تمامی ندارد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: