مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

نقدی تحلیلی بر گزارش تفسیری مدیریت مخابرات در سایت کدال -قسمت آخر

مخابرات ما- بخش سوم از بررسی تحلیلی  گزارش نه ماهه اول سال ۱۳۹۹ -مخابرات ایران را آغاز می کنیم.  پیش از این بخش حتما قسمت اول و قسمت دوم  و قسمت سوم را  بخوانید.

قسمت چهارم

بخش دوم گزارش :

مقایسه وضعیت شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۹۸

 • ابتدا به مقایسه وضعیت هر دو شرکت از بعد نیروی انسانی می پردازیم . بدیهی است با نگاهی       دقیق تر به تعداد نیروی انسانی واقعی هر دو شرکت و نیز درآمد و هزینه های هر دو شرکت میتوان به دیدگاه شفاف تری نسبت به وضعیت درآمدی و هزینه ای شرکت مخابرات دست یافت .

 • چنانچه در جدول فوق ملاحظه می شود نسبت تعداد کارکنان رسمی و قراردادی شرکت ارتباطات سیار به تعداد کارکنان رسمی و قراردادی شرکت مخابرات ایران در پایان سال ۹۸ بمیزان ۵/۲۲ %  است یعنی شرکت ارتباطات سیار کمتر از یک چهارم نیروی رسمی نسبت به شرکت مخابرات دارد .
 • در رابطه با نسبت تعداد کارکنان شرکتی سیار به تعداد کارکنان شرکتی بخش ثابت این اختلاف بسیار بیشتر است و نسبت تعداد کارکنان شرکتی سیار به تعداد کارکنان شرکتی مخابرات ۴/۱ % است و تعداد بسیار اندکی به عنوان نیروی شرکتی و پیمانکاری در شرکت ارتباطات سیار فعالیت می کنند .
 • شایان ذکر است در بخش سایر کارکنان شرکت مخابرات ایران ۱۸ درصد از کل کارکنان را کارگزاران روستایی تشکیل می دهند  و به فعالیتهای مربوط به دفاتر ICT روستایی مشغولند که عمدتاً نیاز به حمایت دولت از این بخش دارد ، زیرا درآمد ارتباطات روستایی بسیار ناچیز است و سایر اپراتورهایی که در این زمینه فعالیت می کنند  و از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز فعالیت در زمینه USO گرفته اند از کمک های بلاعوض دولت در این زمینه بهره مند می شوند.
 • البته با توجه به ماهیت شبکه تلفن همراه که نیاز به نیروی انسانی کمتری دارد و از طرفی نظر به قدمت شبکه تلفن ثابت و نحوه فعالیت آن از ابتدای تاسیس این شرکت با ماهیت دولتی و سیاستهای اتخاذ شده بعد از خصوصی سازی شرکت که منجر به رشد ملایم حقوق و مزایای کارکنان بخش ثابت شده است ، شکاف عمیق بین حقوق و رفاهیات کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار را شاهد هستیم . از طرفی درآمد تلفن ثابت به دلیل مهاجرت مشترکین تلفن ثابت بسمت تلفن همراه و تمایل به استفاده بیشتر از تلفن همراه به جای تلفن ثابت در حال کاهش است .

  

 

شرح مختصری بر سرفصلهای سود و زیان صورتهای مالی شرکت مخابرات ایران :

درآمدهای عملیاتی حاصل از فعالیت‌های مخابراتی شامل مکالمات تلفن ثابت  ، اتصال متقابل ، حق اشتراک ،  ارتباطات داده ای و … می باشد.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شامل هزینه های عملیاتی مربوط به فعالیت های شرکت           می باشد و عبارت از هزینه خدمات دریافتی از شرکت زیرساخت ، هزینه های پروانه فعالیت ، هزینه ‌های اتصال متقابل  ، هزینه‌های خدمات قراردادی ، هزینه های حقوق و دستمزد ، هزینه استهلاک ، هزینه حامل‌های انرژی و … می باشد.

سود ناخالص شامل درآمد منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته است به عبارتی سودی است که یک شرکت بعد از کسر هزینه های مربوط به تهیه خدمات به دست می آورد . سود ناخالص کارآمدی یک شرکت را در استفاده از نیروی کار و تجهیزاتش مشخص میکند .

سود عملیاتی باقی مانده سود بعد از محاسبه تمام هزینه های عملیاتی مربوط به شرکت است . سود عملیاتی به عنوان یک شاخص بسیار دقیق در مورد سود آفرینی بالقوه یک کسب و کار عمل می کند ، زیرا تمام فاکتورهای اضافه را از محاسبات کسر میکند . به عبارتی سود عملیاتی شامل سود ناخالص منهای هزینه های عملیاتی و استهلاک می باشد.

سود خالص به سودی گفته می‌شود که یک شرکت بعد از کم کردن تمام هزینه‌های مربوط به عملیات و کارهای شرکت به دست می‌آورد و در واقع توانایی شرکت در عملیات سود خالص به منظور نشان دادن توانایی شرکت در عملیات فروش بسیار حائز اهمیت می باشد.  سود ناخالص به پولی گفته می شود که بعد از جمع و تفریق کردن همه هزینه ها از درآمد اصلی باقی می ماند و در نهایت سود خالص به باقیمانده مجموعه درآمدها بعد از کسر هزینه های عملیاتی مالی و مالیات اطلاق می شود.

 • با توجه به صورت سود و زیان حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در سال مالی ۹۸ به بررسی مقایسه وضعیت درآمدی ، هزینه ای و سود هر دو شرکت می پردازیم .

 

 • مطابق جدول فوق درآمدهای عملیاتی شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به میزان ۵/۳ برابر شرکت مخابرات ایران است ، در حالیکه بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی سیار ۸/۲ برابر شرکت مخابرات است و بعبارتی هزینه های کمتری جهت ارائه خدمات نسبت به شرکت مخابرات داشته است .
 • سود ناخالص شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ بیش از ۶ برابر شرکت مخابرات است ، بعبارتی هزینه های نیروی کار و تجهیزات کمتر منجر به این قابلیت شده است . زیرا شرکت ارتباطات سیار هم نیروی انسانی بسیار کمتری نسبت به شرکت مخابرات دارد و هم تجهیزات پیشرفته تر و به روزتری را دارد و استفاده از بستر شرکت مخابرات هم باعث شده هزینه های کمتری در این بخش داشته باشد.
 • سود عملیاتی شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ بیش از ده برابر شرکت مخابرات است ، یعنی پس از اینکه هزینه های عملیاتی و استهلاک را از سود ناخالص کسر می کنیم به سود عملیاتی می رسیم و بعبارتی در شرکت ارتباطات سیار هزینه های عملیاتی و استهلاک کمتری نسبت به شرکت مخابرات ایران وجود دارد.
 • سود خالص شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ بمیزان ۲/۱ برابر شرکت مخابرات ایران است. این سود پس از کسر هزینه های عملیاتی مالی و مالیات بدست می آید . نکته قابل تآمل اینکه ، با توجه به تفاوتهای بسیار زیاد شرکت ارتباطات سیار نسبت به شرکت مخابرات در نسبتهای مالی قبلی در می یابیم شرکت مخابرات برای اینکه به سود خالص مورد نظر برسد ، باید ورای فعالیتهای جاری شرکت اقداماتی انجام داده باشد تا بتواند این شکاف عمیق را جبران نماید و از ورطه سقوط و انحلال شرکت بیرون بیاید . چون وضعیت درآمدها و هزینه های عملیاتی شرکت مخابرات بگونه ای است که بسختی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد ، لذا به بررسی مواردی می پردازیم که شرکت مخابرات ایران توانسته سود خالص درسال ۹۸ را نسبت به سود عملیاتی سال ۹۸ به میزان ۷/۷ برابر افزایش دهد .
 • با نگاهی به سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت مخابرات ایران در سال ۹۸ به مبلغ ۳۱،۰۱۸،۶۴۶ میلیون ریال در می یابیم که کمبود درآمدهای عملیاتی از این طریق جبران شده است . بعبارتی این مبلغ حدود ۶۱ درصد درآمدهای عملیاتی است . آیتم های قابل توجه سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عبارت از  سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها بمبلغ ۲۷،۳۴۴،۰۴۷ میلیون ریال ( معادل  ۸۸درصد ) ، سود حاصل از فروش داراییهای غیر جاری   ۱،۶۵۳،۰۰۳ میلیون ریال ( معادل  ۵درصد) و مابقی مربوط به سود حاصل از سپرده گذاریهای کوتاه مدت بانکی و اوراق مشارکت ، خالص سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها ، سایر درآمدها و …   می باشد.
 • به عبارتی اگر در بخش شبکه ثابت به فعالیت های جانبی پرداخته نشود ، شرکت قادر به تحمل بار سنگین مسئولیت در این بخش با پوشش دهی کل کشور نخواهد بود. اثرات رقابتی اپراتورهای همراه کشور و روند کاهشی درآمد تلفن ثابت  و تعرفه های ناچیز این شبکه باعث شده ،  شرکت مخابرات  توان ایستادگی در مقابل هزینه های این شبکه را نداشته باشد و ناچار به انجام فعالیتهای جانبی و فروش سرمایه های شرکت شود که تبعات آن در درازمدت به زیان شرکت خواهد بود .

 

  طبق صورتهای سود و زیان شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار در سال مالی ۹۸ ، به بررسی مقایسه وضعیت درآمدی ،  هزینه ای و سود هر دو شرکت  به ازای هر پرسنل بشرح جدول ذیل می پردازیم .

 • مطابق جدول فوق درآمدهای عملیاتی شرکت مخابرات ایران در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۷۶ میلیون ریال است ، در حالیکه شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۳۴۲۹ میلیون ریال درآمد عملیاتی داشته است . بعبارتی شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بیش از ۴۵ برابر نسبت به شرکت مخابرات ایران درآمد عملیاتی کسب نموده است .
 • بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت مخابرات ایران درسال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۶۴ میلیون ریال بوده ، در حالیکه شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۲۳۵۳میلیون ریال بهای تمام شده درآمد عملیاتی داشته است . بعبارتی شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل ۵/۳۶ برابر نسبت به شرکت مخابرات ایران هزینه های مربوط به این بخش را داشته است که با توجه به درآمدهای عملیاتی این شرکت منطقی بنظر می رسد.
 • سود ناخالص شرکت مخابرات ایران در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۱۱میلیون ریال است، در صورتی که شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۹۳۶ میلیون ریال سود ناخالص داشته است . شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل ۵/۸۴ برابر نسبت به شرکت مخابرات ایران سود ناخالص به دست آورده است.
 • سود عملیاتی شرکت مخابرات ایران در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۶ میلیون ریال است، در صورتی که شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۷۷۶ میلیون ریال سود عملیاتی داشته است .  شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل ۱۳۵ برابر نسبت به شرکت مخابرات ایران سود عملیاتی به دست آورده است . سود عملیاتی ماهانه سال ۹۸ به ازای هر پرسنل                    بمبلغ ۶۰۰ هزار تومان در شرکت مخابرات ایران نشان می دهد که شرکت با شرایط بسیار سختی به فعالیت ادامه می دهد و درآمد ناچیز شبکه گسترده تلفن ثابت در کنار سایر درآمدهای عملیاتی شرکت نتوانسته سودآوری  لازم را در این بخش حاصل نماید و لزوم تغییرات اساسی در مباحث تعرفه ای و گسترش سرویسهای دیتا و دریافت کمکهای لازم از طریق دولت برای سرپا نگهداشتن این بخش ضرورت اساسی دارد .
 • سود خالص شرکت مخابرات ایران در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۴۴ میلیون ریال است، در صورتی که شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بطور ماهانه مبلغ ۶۸۵ میلیون ریال سود خالص داشته است. شرکت ارتباطات سیار در سال ۹۸ به ازای هر پرسنل بیش از ۱۵ برابر نسبت به شرکت مخابرات ایران سود خالص داشته است. افزایش محسوس سود خالص نسبت به سود عملیاتی ماهانه هر پرسنل در سال ۹۸ بدلیل فعالیتهای جانبی شرکت مخابرات (در مبحث قبلی توضیح داده شد) است تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.

 

 

پیشنهادات :

با توجه به وضعیت شرکت مخابرات ایران و به استناد صورت های مالی حسابرسی شده سال ۹۸ ، فعالیتهای شرکت مخابرات ایران پوشش هزینه های بخش ثابت را نمی دهد و چنانچه تغییرات اساسی در نحوه فعالیت شرکت مخابرات ایران صورت نپذیرد ، این شرکت قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

 • بر اساس هزینه تمام شده هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت و لحاظ نمودن تورم سالیانه و سایر آیتم های موثر بر آن ، تعرفه مربوطه تعیین شده و از طریق مبادی ذیربط مصوب و اجرا شود و هر سال نیز بر اساس نرخ تورم و دیگر عوامل اثرگذار تعرفه ها بطور سالیانه تغییر یابد.
 • تعرفه سایر سرویسهای شبکه ثابت نیز بر اساس هزینه تمام شده تعیین شده و بفوریت مصوب و اجرا شود.
 • با توجه به اینکه درآمد حاصل از مکالمات تلفن ثابت در طی سالهای اخیر به دلیل سرویسهای رقابتی و تمایل مشترکین به استفاده از تلفن همراه و سرویسهای دیتا بیشتر شده است و قابلیت درآمدزایی این بخش اشباع شده و بر اساس تعرفه های موجود نیز نمیتوان هزینه های مرتبط با آن را تامین نمود ، لذا ضروری است با توجه به نتایج حاصله از نحوه فعالیت سرویسها ، بفوریت در زمینه توسعه خدمات دیتا و افزایش تعداد مشترکین این بخش  اقدام شود و برنامه ریزی مناسب جهت افزایش درآمد از محل ارتباط داده ها (حداقل به میزان دو برابر درآمد کنونی ) که در حال حاضر قابلیت درآمدزایی بیشتری نسبت به مکالمات تلفن ثابت دارد  تدوین شده و حداکثر توان جهت توسعه ، افزایش کیفیت و خدمات رسانی در این بخش متناسب با اپراتورهای رقیب و تعرفه گذاری منعطف منطقه ای جهت کسب مشتریان بیشتر و بالطبع درآمد بیشتر از این بخش لحاظ شود. در غیر اینصورت شرکت مخابرات ایران توانایی مقابله با مشکلات پیش رو و تحمل هزینه های اجرایی را نخواهد داشت .
 • از آنجا که مبنای دریافت حق السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس درآمدهای ناخالص می باشد ، لذا بطور تقریبی ۱۵ درصد بیشتر از آنچه درآمدهای وصول شده باشد به سازمان تنظیم مقررات و شرکت زیرساخت پرداخت می شود که با وضعیت شبکه تلفن ثابت همخوانی ندارد . لذا ترتیبی اتخاذ شود تا مبنای حق السهم دریافتی سازمان تنظیم و شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس درآمد خالص باشد و بار لاوصولی که عمدتا مربوط به ارگانهای دولتی و نظامی است به شرکت مخابرات تحمیل نشود.
 • در رابطه با هزینه های ارتباطات روستایی و دفاتر ICT روستایی که بعد از خصوصی سازی شرکت مخابرات قراردادهای مربوطه با کارگزاران آن منعقد شده است هزینه های مربوط به آن از طرف سازمان تنظیم مقررات تامین شود و مانند سایر اپراتورهایی که ICT روستایی را بعهده دارند از کمکهای بلاعوض مربوط به آن بهره مند شوند.
 • تمهیدات لازم جهت همگرایی شبکه ثابت و سیار فراهم شود تا شبکه ثابت توان تقویت شبکه و رقابت با سایر اپراتورها را داشته باشد .

 

 

منابع و مآخذ :

 • گزارش تفسیری مدیریت شرکت مخابرات ایران در سایت کدال مربوط به نه ماهه منتهی به آذر ۹۹
 • صورت مالی حسابرسی نشده نه ماهه منتهی به آذر ۹۹ شرکت مخابرات ایران در سایت کدال
 • صورت مالی حسابرسی شده سال ۹۸ شرکت مخابرات ایران در سایت کدال
 • صورت مالی حسابرسی شده سال ۹۸ شرکت ارتباطات سیار در سایت کدال
 • گفتگو با ابراهیم رضوانی رئیس امور بهره وری و همکاریهای بین الملل معاونت توسعه و مدیریت انسانی ریاست جمهوری با خبرگزاری مهر

 

 

 

 

 

ممکن است دوست داشته باشید
3 نظرات
 1. ناشناس می گوید

  شرایط مخابرات الان اینطوریه هر کسی که مدیر میشه با این شرایط پذیرفته پس لطفا یه کاری کنید شرکت را تو گل فرو نبرید لطفا

 2. متفکر می گوید

  باید تصمیم گرفته شود که کشور به تلفن ثابت نیاز دارد یا خیر و اگر خیر هرگونه بحثی در این مورد بی فایده خواهد بود و از قراین معلوم است که جواب خیر است

 3. خدمات اولی از یاسوج می گوید

  سلام جناب سردبیر. باور کنید ادغام هم بشن چیزی به نیروها نمی ماسه. سیاستشون اینه.. وگرنه کدوم آدم عاقل باور میکنه شرکتی(سیار) که سهام دارش خود مخابرات باشه از درآمدش بی نصیب باشه.از ما گفتن این خط اینم نشون بزار از قرض و بدهییاشون خلاص بشن، بزار سنوات اکثر شرکتی ها برسه به بالای ۲۰سال که زیاد براشون هزینه بردار نباشه اووقت ادغام میشن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: