محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه با واگذاری مخابرات ایران ، کشور دچار خسارت شده است، افزود: نه تنها در عرصه تلفن ثابت بلکه در توسعه FTTH، در توسعه نسل نوین ارتباطات پرسرعت در کشور نیز دچار مشکل شده ایم.

وی با انتقاد از اینکه عده ای می خواهند بر این اشکال در واگذاری سرپوش بگذارند و آن را کتمان کنند گفت: به نظر من باید این مسئله را باز کرد و مفصل هم درباره آن صحبت کرد که در این واگذاری چه اشتباهی انجام‌گرفته است. اصل خصوصی‌سازی اشتباه نبوده بلکه شیوه واگذاری مخابرات اشتباه بود.

جهرمی با تاکید بر اینکه مشکلات ناشی از واگذاری شرکت مخابرات را نمی توان تنها با نگاه سیاسی و در محافل خصوصی حل کرد، گفت: ما هر روز با این مشکلات دست به گریبان هستیم. دو سال است که من وزیرم؛ در این دو سال لوایحی را برای تصویب در قانون بودجه و برنامه ششم ارائه کرده‌ایم تا این اشکالاتی که در خصوصی‌سازی شرکت مخابرات به وجود آمده و فضای غیررقابتی که ایجادشده را جبران کنیم.

وی افزود: چرا نباید بگوییم خصوصی‌سازی چه مشکلاتی برای کسانی که سال‌ها خاک این صنعت در عرصه مخابرات را خورده‌اند و امروز بازنشسته هستند به وجود آورده و چرا نباید در رابطه با مشکلات خصوصی‌سازی و کارگزاران روستایی صحبت کنیم.

جهرمی در خاتمه تأکید کرد: در بحث خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ما به جد اعتقاد داریم که هم باید داکت و سیم مسی به عرصه دولت برگردد و به‌عنوان یک انفال عمومی مورداستفاده و رقابت همه قرار گیرد و هم اینکه در حوزه رگولاتوری ما رگولاتور خوب باشیم.