مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

سارقان روزانه تلفن ۵۰۰ مشترک خراسان شمالی را قطع می کنند

مخابرات ما – مخابرات ما – مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: روزانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ مشترک این شرکت به علت سرقت سیم و کابل، فاقد ارتباط می شوند.

مخابرات ما ( محمد – ایرنا خراسان شمالی) – متاسفانه سرقت تجهیزات، سیم و کابل مخابرات استان بسیار افزایش یافته است و بیشترین سرقت ها در بجنورد و شیروان و کمترین آن در شهرستان اسفراین است.
وی افزود: برای حفاظت فیزیکی هر سایت بی.تی.اس، یک تا یک و نیم میلیون ریال هزینه می شود اما سارقان برای سرقت تجهیزات، با تخریب وارد می شوند و متاسفانه تخریب های زنجیره ای که خسارت های زنجیره ای به همراه دارد، محاسبه ریالی زیان وارد شده از دست خارج کرده است.
وی با بیان اینکه در هر سرقت ۷۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال خسارت به تجهیزات وارد می شود گفت: خسارت ها بسیار زیاد شده است و این موضوع مشکلاتی را در زمینه نحوه خدمات رسانی به دنبال داشته است.
مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: یک ماه قبل شبکه کشوری سرقت سایت بی. تی. اس کشور را از خراسان شمالی نیروهای انتظامی و امنیتی استان رصد و در کرج دستگیر شدند.
شرکت مخابرات خراسان شمالی یک میلیون و ۱۱۰ هزار مشترک از اپراتور همراه اول دارد.

***

0 comments