بعلت افزایش تعداد کاربران –بیش از ظرفیت سرور- موقتا صفحه اصلی سایت را می بندیم و مهمترین خبرهای روز را در این صفحه در اختیارتان قرار می دهیم.