مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

رادیو موج .- صفحه ویژه

در این صفحه می توانید تمامی برنامه های صوتی وتصویری مخابرات ما را ببینید و بشنوید:

**************

25 فروردین 97 موج دوم-بخش اول بصورت تصویری نیز آماده شده که منتشر می شود.

*******************

موج دوم در تاریخ 24 فروردین 1397 آماده و منتشر شد. روز قبل مهندس صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به مشهد آمد.لذا ما اینامروز جلسه را در دو بخش پوشش دادیم.بخش اول تا سخنرانی مهندس کارگزار مدیر منطقه خراسان رضوی است و بخش دوم شامل پرسش و پاسخ با مهندس صدری.

ابتدا بخش اول آن را بشنوید:

بخش دوم بزودی منتشر می شود.

*******

موج اول در روز هفدهم  فروردین 1397-برای اولین بار منتشر شد.

 

**********

از ابتدای سال 1397 با وجود تمامی کاستی ها و محدودیت ها (بویژه مشکلات مالی) تصمیم گرفتیم رادیو و نلویزیون اینترنتی راه بیندازیم.

امیدواریم بتوانیم در طی سه ماه آینده از محدوده آزمایشی بگذریم.

ضمن اینکه قایل های تصویری ما را در آپارات تماشا کنید:

https://www.aparat.com/mokhaberatema2

https://www.aparat.com/mokhaberatema

 

نظرات بسته شده است.