بازدید مجازی از سالن گروه مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام 2018 – مخابرات ما
مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

بازدید مجازی از سالن گروه مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸

مخابرات ما – امکان جستجوی غرفه های مختلف بر اساس نام و یا موضوع مرتبط مخابراتی در این سامانه فراهم است

مخابرات ما (محمد – مخابرات ایران ) – شرکت مخابرات ایران، برای اولین بار امکان بازدید مجازی با استفاده از تصاویر پانورامای ۳۶۰ درجه را از سالن گروه مخابرات در نوزدهمین نمایشگاه تلکام فراهم کرد.در این بازدید مجازی، علاوه بر تصاویر پانورامای ۳۶۰ درجه، ویدیوهای داخل نمایشگرها و همچنین راهنمای ویدئویی مسئولین غرفه های مختلف در سالن گروه مخابرات به نمایش در آمده است.همچنین، به منظور بازدید مستقیم، امکان جستجوی غرفه های مختلف بر اساس نام و یا موضوع مرتبط مخابراتی نیز در این سامانه فراهم است

***

0 comments