مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

شما نوشته اید- در آتش سوزی مراکز, چرا ناظرینش را مجازات نمی کنید؟

مخابرات ما- حتما بخاطر دارید که ما مطالب آتش سوزی در مراکز را دنیال می کنیم. در این میان توسط شما ایده های بسیار جالبی مطرح می شود.

این یکی -ایده – فکر میکنم در بین شما هم طرفداران زیادی داشته باشد.

کارمند …

۱۳۹۷/۰۸/۱۰ در ۵:۰۴ ب.ظ

 

سردبیر عزیز ،بنده حقیر و چند نفر دیگر از خوانندگان و اعضای سایت در پستهای فراوان قبلی عرض کرده بودیم که مرکز نشینان یا توانی در اندازه میزشان ندارند و یا بی انگیزه هستند.

قطعا مورد اول درست تر است.

برادر من ،وظیفه معاونت شبکه کنترل و نظارت و نگهداری از سرمایه های فنی شرکت است.مگر مراکز مخابراتی در طول سال حداقل یکبار ارزیابی فنی نمیشوند؟!! پس بازرسان و ارزیابان هم در کنار همکاران شبکه مقصرند.همه خوابند.این اتفاقات ناگهانی رخ نداده مطمئن باشید در طول چند سال گذشته خرابیهایی با درصدهای کم و شایدهم نسبتا زیاد بوجود آمده اما سرپوش گذاشته شده و در عالم رفاقت و همکاری و با هزینه شرکت ماست مالی شده. همانگونه که در خیلی از بخشها و مراکز دیگر هم درحال انجام است.بسیار باعث تاسف و تالم است.

راست می گوید!

مگر یک اتفاق, یک مرتبه از آسمان به زمین می افتد؟

شما چه می گویید؟

 

 1. ناشناس می گوید

  وقتی پست روسای مراکز تبدیل به کارشناس مسئول شده (تنزل یافته)و انگیزه ای هم وجود ندارد، کسی دل نمی سوزاند. سرمایه انسانی در مخابرات فقط شعار است و پرسنل هم بدجوری توسط سهامدار عمده بی بهاء و بی ارزش شده اند.
  نیروی بی انگیزه هم دلسوز نخواهد بود.
  و سایر مسایل ….
  …..
  ریشه ها را دریابیم، برخورد با x و … مشکلی را حل نمی کند.

 2. کارمند فریب خورده می گوید

  چناب سردبیر جسارتا در تکمیل عنوان انتخابی عرض میکنم منظور از ناظرین فقط کارشناسان پست سازمانی ناظر مرکز نیست بلکه تمامی بخشهای نظارتی داخل شرکت هر چه بالاتر قطعا مسئولتر ،اعم از مسئولین مناطق یا ستاد شرکت مخابرات ایران مستقر در تهران

 3. رحیم می گوید

  مراکز نیروهای متخصص نیرو ندارند واز طریق واحد نیرواداره نظارت می شوند پس ناظرینی در مرکز وجود ندارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: