مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

قطعنامه پایانی همایش سالانه هماهنگی انجمن های کارگری مخابرات ایران در مازندران

مخابرات ما – دقایقی قبل برگزارکنندگان همایش هماهنگی انجمن های کارگری شرکت مخابرات ایران که امروز در استان مازندران برگزار شده, قطعنامه نهایی آن را صادر کرد.

در این خبر تصویر آن را می بینید.تا ده دقیقه دیگر متن تایپی خبر نیز منتشر می شود.

0 comments