مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

مستقیم آنلاین, مازندران – همایش هماهنگی تشکل های کارگری مخابرات ایران

مخابرات ما – در خبرهای دیگر خواندید که کلیه تشکل های کارگری مخابرات در مازندران مهمان همکاران این استان هستند.

این همایش از صبح پنجشنبه تا شب یکسره ادامه دارد و این سایت در همین صفحه, این گزارش را بصورت لحظه ای و آنلاین تقدیم خواهد کرد.

لطفا روز ۵ شنبه با ما لحظه به لحظه همراه باشید تا شاهد تلاش نمایندگان خود باشید.

 

0 comments