مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

نشست پایش فنی منطقه ۸ با حضور مدیر مخابرات منطقه تهران

مخابرات ما- دراین جلسه ابتدامهندس ستوده مدیرکل دفتر برنامه ریزی نسبت به ارایه گزارش عملکرد طبق معیارها و شاخصهای تعریف شده در منطقه هشت مطالبی را بیان کرد و پس از آن مهندس ملک جعفریان مدیرمخابرات منطقه تهران دستیابی و رسیدن به اهداف شرکت را در راستای تحقق سیاست های شرکت مخابرات مبتنی بر عملکرد فنی براساس شاخص های فنی و تجاری و مالی وهمچنین میزان رضایتمندی و پاسخگوئی به مشتریان ، افزایش درآمد و صرفه جویی در هزینه ها برشمرد .

شایان بیان است دراین نشست مهندس ملکی مدیرکل منطقه هشت ، معاونان و هریک از روسا ی مراکز و اداره های تابعه گزارش عملکرد کاری خود را بیان کرده و به پرسش های حاضران در این نشست پاسخ گفتند .

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: